• Borivoje Jovanović

 • 

  Slike:
  • Naziv: Sveta Petka
   Tehnika: Pigment sa jajcanim vezivom, pozlata
   Dimenzije: 40x75 cm
   Godina izrade: 2022
   Datum postavljanja: 12.11.2022.
  • Naziv: Sv. Dimitrije
   Tehnika: Pigmenti sa jajcanim vezivom na drvetu
   Dimenzije: 40x50 cm
   Godina izrade: 2022
   Datum postavljanja: 07.10.2022.
  • Naziv: Patrijarh
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 50x60 cm
   Godina izrade: 2022
   Datum postavljanja: 08.7.2022.
  • Naziv: Umilenje
   Tehnika: Pigmenti sa jajcanim vezivom na drvetu
   Dimenzije: 50x100 cm
   Godina izrade: 2022
   Datum postavljanja: 06.7.2022.
  • Naziv: Patrijarh Pavle
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 50x60 cm
   Godina izrade: 2021
   Datum postavljanja: 03.7.2022.
  • Naziv: Patrijarh Pavle
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 50x60 cm
   Godina izrade: 2021
   Datum postavljanja: 03.7.2022.
  • Naziv: Patrijarh Pavle
   Tehnika: Ulje na drvetu
   Dimenzije: 30x40 cm
   Godina izrade: 2018
   Datum postavljanja: 01.7.2022.
  • Naziv: Patrijarh Pavle
   Tehnika: Ulje na drvetu
   Dimenzije: 30x40 cm
   Godina izrade: 2018
   Datum postavljanja: 01.7.2022.
  • Naziv: Bogorodica
   Tehnika: Pigmenti sa jajcanim vezivom na drvetu
   Dimenzije: 40x50 cm
   Godina izrade: 2022
   Datum postavljanja: 01.7.2022.
  • Naziv: Patrijarh Pavle
   Tehnika: Akvarel
   Dimenzije: 50x60 cm
   Godina izrade: 2022
   Datum postavljanja: 28.6.2022.
  • Naziv: Beli andjeo
   Tehnika: Pigmenti sa jajcanim vezivom na drvetu
   Dimenzije: 60x75 cm
   Godina izrade: 2018
   Datum postavljanja: 26.6.2022.
  • Naziv: Luka
   Tehnika: Ulje na platnu ok
   Dimenzije: 80x100 cm
   Godina izrade: 2022
   Datum postavljanja: 23.6.2022.
  • Naziv: Beli andjeo
   Tehnika: Ulje na drvetu
   Dimenzije: 40x40 cm
   Godina izrade: 2021
   Datum postavljanja: 15.6.2022.
  • Naziv: Hilandar
   Tehnika: Ulje na drvetu
   Dimenzije: 60x75 cm
   Godina izrade: 2018
   Datum postavljanja: 15.6.2022.
  • Naziv: Hrist
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 50x60 cm
   Godina izrade: 2022
   Datum postavljanja: 14.6.2022.
  • Naziv: Hrist
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 50x60 cm
   Godina izrade: 2022
   Datum postavljanja: 13.6.2022.
  • Naziv: Svetost
   Tehnika: Kombinovana
   Dimenzije: 50x60 cm
   Datum postavljanja: 08.6.2022.
  • Naziv: Sv. SPIRIDON
   Tehnika: Pigment sa jajcanim vezivom, pozlata
   Dimenzije: 25x30 cm
   Datum postavljanja: 08.6.2022.
  • Naziv: Bogorodica
   Tehnika: 35x55
   Dimenzije: 43x52 cm
   Godina izrade: 2017
   Datum postavljanja: 06.6.2022.
  • Naziv: Otisci
   Tehnika: Pastel
   Dimenzije: 50x65 cm
   Godina izrade: 2017
   Datum postavljanja: 05.6.2022.
  • Naziv: Suton
   Tehnika: Pastel
   Dimenzije: 50x60 cm
   Godina izrade: 2017
   Datum postavljanja: 05.6.2022.
  • Naziv: Luka
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 60x75 cm
   Godina izrade: 2017
   Datum postavljanja: 05.6.2022.
  • Naziv: Nemir
   Dimenzije: 70x90 cm
   Godina izrade: 2018
   Datum postavljanja: 05.6.2022.
  • Naziv: Molitva
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 100x80 cm
   Godina izrade: 2021
   Datum postavljanja: 05.6.2022.
  • Naziv: Molitva
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 100x80 cm
   Godina izrade: 2021
   Datum postavljanja: 05.6.2022.
  • Naziv: Secanje
   Dimenzije: 55x65 cm
   Godina izrade: 2019
   Datum postavljanja: 05.6.2022.
  • Naziv: Budjenje
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 60x70 cm
   Godina izrade: 2020
   Datum postavljanja: 05.6.2022.
  • Naziv: Susret
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 108x79 cm
   Godina izrade: 2021
   Datum postavljanja: 05.6.2022.
  • Naziv: Vucica
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 200x90 cm
   Godina izrade: 2017
   Datum postavljanja: 05.6.2022.
  • Naziv: Mileseva
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 100x80 cm
   Godina izrade: 2017
   Datum postavljanja: 05.6.2022.
  • Naziv: Bogorodica
   Tehnika: Pigment sa jajcanim vezivom, pozlata
   Dimenzije: 30x40 cm
   Godina izrade: 2021
   Datum postavljanja: 04.6.2022.
  • Naziv: Bogorodica
   Tehnika: Pigment sa jajcanim vezivom, pozlata
   Dimenzije: 30x40 cm
   Godina izrade: 2021
   Datum postavljanja: 04.6.2022.
  • Naziv: Manastir
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 55x80 cm
   Godina izrade: 2022
   Datum postavljanja: 04.6.2022.
  • Naziv: Sv. Nikita
   Tehnika: Pigment sa jajcanim vezivom, pozlata
   Dimenzije: 80x45 cm
   Godina izrade: 2022
   Datum postavljanja: 04.6.2022.
  • Naziv: Bogorodica
   Tehnika: Pigment sa jajcanim vezivom, pozlata
   Dimenzije: 40x50 cm
   Godina izrade: 2022
   Datum postavljanja: 04.6.2022.
  • Naziv: Sv. Luka
   Tehnika: Pigment sa jajcanim vezivom, pozlata
   Dimenzije: 30x40 cm
   Godina izrade: 2017
   Datum postavljanja: 04.6.2022.
  • Naziv: Hrist
   Tehnika: Ulje na drvetu
   Dimenzije: 45x55 cm
   Godina izrade: 2018
   Datum postavljanja: 04.6.2022.
  • Naziv: Patrijarh
   Tehnika: Ulje na drvetu
   Dimenzije: 70x85 cm
   Godina izrade: 2018
   Datum postavljanja: 04.6.2022.
  • Naziv: Umilenje
   Tehnika: Ulje na orahovo drvetu
   Dimenzije: 30x35x59 cm
   Datum postavljanja: 04.6.2022.
  • Naziv: Bogorodica
   Tehnika: Pigment sa jajcanim vezivom, pozlata
   Dimenzije: 112x93 cm
   Godina izrade: 2019
   Datum postavljanja: 04.6.2022.
  • Naziv: Sv. Arhangel Mihailo
   Tehnika: Pigment sa jajcanim vezivom, pozlata
   Dimenzije: 80x35 cm
   Godina izrade: 2021
   Datum postavljanja: 04.6.2022.
  • Naziv: Sv. Djordje
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 110x85 cm
   Godina izrade: 2018
   Datum postavljanja: 04.6.2022.
  • Naziv: Sv. Jovan
   Tehnika: Pigment sa jajcanim vezivom, pozlata
   Dimenzije: 110x45 cm
   Godina izrade: 2018
   Datum postavljanja: 04.6.2022.
  • Naziv: Sv. Spiridon
   Tehnika: Pigment sa jajcanim vezivom, pozlata
   Dimenzije: 118x45 cm
   Godina izrade: 2021
   Datum postavljanja: 04.6.2022.
  • Naziv: Sv. Alimpije
   Tehnika: Pigmenti sa jajcanim vezivom na drvetu
   Dimenzije: 100x80 cm
   Godina izrade: 2022
   Datum postavljanja: 04.6.2022.
  • Naziv: Sv. Alimpije
   Tehnika: Pigmenti sa jajcanim vezivom na drvetu
   Dimenzije: 100x80 cm
   Godina izrade: 2022
   Datum postavljanja: 04.6.2022.
  • Naziv: Patrijarh Pavle
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 40x52 cm
   Godina izrade: 2021
   Datum postavljanja: 04.6.2022.
  • Naziv: Sv. NIKOLA
   Dimenzije: 43x52 cm
   Godina izrade: 2019
   Datum postavljanja: 04.6.2022.
  • Naziv: Svedrzitelj
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 200x110 cm
   Godina izrade: 2018
   Datum postavljanja: 04.6.2022.
  • Naziv: Beli andjeo
   Tehnika: Ulje na drvetu
   Dimenzije: 120 x85 cm
   Godina izrade: 2019
   Datum postavljanja: 04.6.2022.
  • Naziv: Patrijarh srpski
   Tehnika: Ulje na orahovo drvetu
   Dimenzije: 125x45 cm
   Godina izrade: 2018
   Datum postavljanja: 04.6.2022.
  • Naziv: Umilenje
   Tehnika: Pigment sa jajcanim vezivom, pozlata
   Dimenzije: 43x52 cm
   Godina izrade: 2018
   Datum postavljanja: 04.6.2022.
  • Naziv: Umilenje
   Tehnika: Pigment sa jajcanim vezivom na drvetu
   Dimenzije: 30x40 cm
   Godina izrade: 2022
   Datum postavljanja: 04.6.2022.
  • Naziv: Sveti Vasilije Ostroski
   Tehnika: Pigment sa jajcanim vezivom na drvetu
   Dimenzije: 65x95 cm
   Godina izrade: 2020
   Datum postavljanja: 04.6.2022.
  • Naziv: Bogorodica na prestolu
   Tehnika: Pigment sa jajcanim vezivom na drvetu
   Dimenzije: 90x110 cm
   Godina izrade: 2020
   Datum postavljanja: 04.6.2022.
  • Naziv: Beli andjeo
   Tehnika: Pigment sa jajcanim vezivom na drvetu
   Dimenzije: 80x100 cm
   Godina izrade: 2022
   Datum postavljanja: 04.6.2022.
  • Naziv: Beli andjeo
   Tehnika: Pigment sa jajcanim vezivom na drvetu
   Dimenzije: 80x100 cm
   Godina izrade: 2022
   Datum postavljanja: 04.6.2022.
  • Naziv: Beli andjeo
   Tehnika: Pigment sa jajcanim vezivom na drvetu
   Dimenzije: 30x40 cm
   Godina izrade: 2022
   Datum postavljanja: 04.6.2022.
  • Naziv: Iverska bogorodica
   Tehnika: Pigment sa jajcanim vezivom na drvetu
   Dimenzije: 85x100 cm
   Godina izrade: 2022
   Datum postavljanja: 04.6.2022.
 • Biografija:
  BORIVOJE JOVANOVIC 1975

  ZAVRSIO AKADEMIJU LIKOVNIH UMETNOSTI 1998 GOD.SMER-SLIKARSTVO.PRIREDIO 8 SAMOSTALNIH I PREKO 40 KOLEKTIVNI IZLOZBI UCESTVOVAO U RADU MNOGIH LIKOVNIH KOLONOJA.PORED SLIKARSTVA BAVI
  SE I VASPITNO- OBRAZOVNIM RADOM
  SA MLADIMA. SLIKE I IKONE NALAZE SE SIROM SVETA I ZEMLJE. NAGRADJIVAN VISE PUTA ZA SVOJ RAD.
 • Podaci za kontakt:
  Adresa: UZICKIH HEROJA BR. 28, 31000 Uzice
  Telefon: 060 3005821
  E-mail: art.borivoje@gmail.com
  Internet: art.borivoje@gmail.com
Pridružite se našoj stranici na -u!
© 2023 - Portal savremenih slikara - Kontakt: slikari.rs@gmail.com
Partner: www.kunstmaler.online