• Božidar Bole Mladenović

 • 

  Slike:
  • Naziv: Bulke
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 50X60 cm
   Godina izrade: 2022
   Datum postavljanja: 08.11.2022.
  • Naziv: Rumunska pravoslavna crkva u B. Crkvi
   Tehnika: Akril
   Dimenzije: 50X60 cm
   Godina izrade: 2022
   Datum postavljanja: 08.11.2022.
  • Naziv: Nokturno
   Tehnika: Akril
   Dimenzije: 30X40 cm
   Godina izrade: 2022
   Datum postavljanja: 08.11.2022.
  • Naziv: Na grudobranu
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 50X60 cm
   Godina izrade: 2022
   Datum postavljanja: 08.11.2022.
  • Naziv: Čamdžija
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2022
   Datum postavljanja: 08.11.2022.
  • Naziv: Bulke
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 50X60 cm
   Godina izrade: 2022
   Datum postavljanja: 08.11.2022.
  • Naziv: Bulke
   Tehnika: ULJE
   Dimenzije: 30X40 cm
   Godina izrade: 2022
   Datum postavljanja: 08.11.2022.
  • Naziv: Crkva u Draginjcu
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 30x25 cm
   Datum postavljanja: 13.12.2021.
  • Naziv: Suton
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 24x18 cm
   Godina izrade: 2021
   Datum postavljanja: 13.12.2021.
  • Naziv: Rtanj
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2021
   Datum postavljanja: 13.12.2021.
  • Naziv: Popodne
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 30x20 cm
   Godina izrade: 2021
   Datum postavljanja: 13.12.2021.
  • Naziv: Neprijatelj ljudski
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 38x30 cm
   Godina izrade: 2021
   Datum postavljanja: 13.12.2021.
  • Naziv: Monah
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2021
   Datum postavljanja: 13.12.2021.
  • Naziv: Kockar
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 40x30 cm
   Godina izrade: 2021
   Datum postavljanja: 13.12.2021.
  • Naziv: Jedrilica
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 50x40 cm
   Godina izrade: 2021
   Datum postavljanja: 13.12.2021.
  • Naziv: Jedrenjak
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 70x50 cm
   Godina izrade: 2021
   Datum postavljanja: 13.12.2021.
  • Naziv: Dangube
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 70x50 cm
   Godina izrade: 2021
   Datum postavljanja: 13.12.2021.
  • Naziv: Čamdžija
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 50x70 cm
   Godina izrade: 2021
   Datum postavljanja: 13.12.2021.
  • Naziv: Bulke
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 20x30 cm
   Godina izrade: 2021
   Datum postavljanja: 13.12.2021.
  • Naziv: Veče u ritu
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2021
   Datum postavljanja: 25.8.2021.
  • Naziv: Pecaroš
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2021
   Datum postavljanja: 25.8.2021.
  • Naziv: Mošin zavičaj
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2021
   Datum postavljanja: 25.8.2021.
  • Naziv: Hajde zamnom
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 70x40 cm
   Godina izrade: 2021

   Reprodukcija

   Datum postavljanja: 25.8.2021.
  • Naziv: Uplovljavanje u spokoj
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 30x25 cm
   Godina izrade: 2021
   Datum postavljanja: 25.8.2021.
  • Naziv: Brodovi
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 40x30 cm
   Godina izrade: 2021
   Datum postavljanja: 25.8.2021.
  • Naziv: Bela Crkva noću
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 50x30 cm
   Godina izrade: 2021
   Datum postavljanja: 25.8.2021.
  • Naziv: Svetionik
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 70x40 cm
   Godina izrade: 2020
   Datum postavljanja: 25.8.2021.
  • Naziv: Veče
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 30x25 cm
   Godina izrade: 2020
   Datum postavljanja: 25.8.2021.
  • Naziv: Salaš
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 50x30 cm
   Godina izrade: 2020

   Reprodukcija

   Datum postavljanja: 25.8.2021.
  • Naziv: Noć nad Istanbulom
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 50x40 cm
   Godina izrade: 2020

   Reprodukcija

   Datum postavljanja: 25.8.2021.
  • Naziv: Radost
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2020
   Datum postavljanja: 25.8.2021.
  • Naziv: Pastirica
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2020
   Datum postavljanja: 25.8.2021.
  • Naziv: Bela crkva
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 70x40 cm
   Godina izrade: 2020
   Datum postavljanja: 25.8.2021.
  • Naziv: Zemun
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 50x30 cm
   Godina izrade: 2019
   Datum postavljanja: 25.8.2021.
  • Naziv: Zaseok
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2019
   Datum postavljanja: 25.8.2021.
  • Naziv: Venecija
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 25x18 cm
   Godina izrade: 2019

   Reprodukcija

   Datum postavljanja: 25.8.2021.
  • Naziv: U šumi
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2019
   Datum postavljanja: 25.8.2021.
  • Naziv: U buri
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 25x18 cm
   Godina izrade: 2019
   Datum postavljanja: 25.8.2021.
  • Naziv: Šetnja
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 50x30 cm
   Godina izrade: 2019
   Datum postavljanja: 25.8.2021.
  • Naziv: Svetionik
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 40x30 cm
   Godina izrade: 2019
   Datum postavljanja: 25.8.2021.
  • Naziv: Svetionik
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 30x50 cm
   Godina izrade: 2019
   Datum postavljanja: 25.8.2021.
  • Naziv: Suton
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 70x50 cm
   Godina izrade: 2019

   Reprodukcija

   Datum postavljanja: 25.8.2021.
  • Naziv: Sloboda
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 12x22 cm
   Godina izrade: 2019
   Datum postavljanja: 25.8.2021.
  • Naziv: Dokolica
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 50x30 cm
   Godina izrade: 2019

   Reprodukcija

   Datum postavljanja: 25.8.2021.
  • Naziv: Salaš
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 40x30 cm
   Godina izrade: 2019
   Datum postavljanja: 25.8.2021.
  • Naziv: Prozor
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 30x50 cm
   Godina izrade: 2019
   Datum postavljanja: 25.8.2021.
  • Naziv: Pred oluju
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 30x20 cm
   Godina izrade: 2019
   Datum postavljanja: 25.8.2021.
  • Naziv: Pećina
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2019
   Datum postavljanja: 01.2.2021.
  • Naziv: Na Drini
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 40x30 cm
   Godina izrade: 2019
   Datum postavljanja: 01.2.2021.
  • Naziv: Moj drug Milivoje
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 30x40 cm
   Godina izrade: 2019
   Datum postavljanja: 01.2.2021.
  • Naziv: Kalemegdanska terasa
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 30x40 cm
   Godina izrade: 2019
   Datum postavljanja: 01.2.2021.
  • Naziv: Kalemegdanska kapija
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 50x60 cm
   Godina izrade: 2019
   Datum postavljanja: 01.2.2021.
  • Naziv: Jutro
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2019
   Datum postavljanja: 01.2.2021.
  • Naziv: Jasmina i Cuki
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 40x50 cm
   Godina izrade: 2019
   Datum postavljanja: 01.2.2021.
  • Naziv: Devojčica sa fenjerom
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 30x50 cm
   Godina izrade: 2019
   Datum postavljanja: 01.2.2021.
  • Naziv: Suton
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 50x40 cm
   Godina izrade: 2018
   Datum postavljanja: 01.2.2021.
  • Naziv: Slavljenje svetlosti
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 50x40 cm
   Godina izrade: 2018
   Datum postavljanja: 01.2.2021.
  • Naziv: Silazak vesnika
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 30x40 cm
   Godina izrade: 2017
   Datum postavljanja: 24.11.2019.
  • Naziv: Saksofonista (reprodukcija)
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 40x30 cm
   Godina izrade: 2018
   Datum postavljanja: 24.11.2019.
  • Naziv: Rušenje idola
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 70x50 cm
   Godina izrade: 2018
   Datum postavljanja: 24.11.2019.
  • Naziv: Potonuće
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 40x30 cm
   Godina izrade: 2018
   Datum postavljanja: 24.11.2019.
  • Naziv: Žitno polje
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 50x40 cm
   Godina izrade: 2018
   Datum postavljanja: 24.11.2019.
  • Naziv: Osmatrač
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 30x40 cm
   Godina izrade: 2018
   Datum postavljanja: 24.11.2019.
  • Naziv: Magla
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 40x30 cm
   Godina izrade: 2018
   Datum postavljanja: 09.11.2019.
  • Naziv: Jedrilica
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 40x50 cm
   Godina izrade: 2018
   Datum postavljanja: 09.11.2019.
  • Naziv: Prorok Ilija i anđeo
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 40x50 cm
   Godina izrade: 2018
   Datum postavljanja: 09.11.2019.
  • Naziv: Dobri Pastir
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 90x40 cm
   Godina izrade: 2018
   Datum postavljanja: 09.11.2019.
  • Naziv: Prijatelji
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 40x30 cm
   Godina izrade: 2018
   Datum postavljanja: 09.11.2019.
  • Naziv: Čuvar predanja
   Tehnika: Olovka
   Dimenzije: A4 cm
   Godina izrade: 2017
   Datum postavljanja: 30.10.2019.
  • Naziv: Na kraj sela
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 40x30 cm
   Godina izrade: 2016
   Datum postavljanja: 30.10.2019.
  • Naziv: Motiv iz Boke
   Tehnika: Akvarel
   Godina izrade: 2014
   Datum postavljanja: 30.10.2019.
  • Naziv: Žitno polje
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 50x40 cm
   Godina izrade: 2014
   Datum postavljanja: 30.10.2019.
  • Naziv: Predvečerje
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 40x30 cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 28.10.2019.
  • Naziv: Jutarnja magla
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 40x30 cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 28.10.2019.
  • Naziv: Berba
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 40x30 cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 28.10.2019.
  • Naziv: Salaš
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 40x30 cm
   Godina izrade: 2011
   Datum postavljanja: 28.10.2019.
  • Naziv: Zaseok
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 50x40 cm
   Godina izrade: 2006
   Datum postavljanja: 28.10.2019.
  • Naziv: Anđeo sa knjigom
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 40x30 cm
   Godina izrade: 2018

   Neuramljena - 5000 din.

   Datum postavljanja: 08.3.2018.
  • Naziv: Anđeo sa trubom
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 40x30 cm
   Godina izrade: 2018

   Neuramljena - prodata

   Datum postavljanja: 08.3.2018.
  • Naziv: Bela Crkva - pogled sa tri krsta
   Tehnika: ulje
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2017
   Datum postavljanja: 17.11.2017.
  • Naziv: Svetionik
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 40x30 cm
   Godina izrade: 2017
   Datum postavljanja: 26.8.2017.
  • Naziv: U susret svetlu
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2017
   Datum postavljanja: 26.8.2017.
  • Naziv: Polje lavande
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2017
   Datum postavljanja: 26.8.2017.
  • Naziv: Mesečeva sonata
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 40x30 cm
   Godina izrade: 2017
   Datum postavljanja: 16.8.2017.
  • Naziv: Jesen
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 50x40 cm
   Godina izrade: 2017
   Datum postavljanja: 16.8.2017.
  • Naziv: Jedrilica
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 40x30 cm
   Godina izrade: 2017
   Datum postavljanja: 16.8.2017.
  • Naziv: U susret suncu
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 40x30 cm
   Godina izrade: 2017
   Datum postavljanja: 25.5.2017.
  • Naziv: Karanovac‚ rodna kuća Andrejića
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 50x40 cm
   Godina izrade: 2017
   Datum postavljanja: 25.5.2017.
  • Naziv: Ulov
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 50x40 cm
   Godina izrade: 2015
   Datum postavljanja: 04.2.2017.
  • Naziv: Strast
   Tehnika: ulje na platnu
   Dimenzije: 60x45 cm
   Godina izrade: 2017

   prodata

   Datum postavljanja: 25.1.2017.
  • Naziv: Jutarnji voz
   Tehnika: ulje na platnu
   Dimenzije: 40x30 cm
   Godina izrade: 2017

   Neuramljena‚ 5000 din.

   Datum postavljanja: 25.1.2017.
  • Naziv: Golubac
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 40x30 cm
   Godina izrade: 2016

   Neuramljena‚ 5000 din.

   Datum postavljanja: 25.1.2017.
  • Naziv: Jezero
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2009
   Datum postavljanja: 28.8.2016.
  • Naziv: Radost porodice
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 40x30 cm
   Godina izrade: 2016
   Datum postavljanja: 28.8.2016.
  • Naziv: Kuća u Karanovcu
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 40x30 cm
   Godina izrade: 2016
   Datum postavljanja: 28.8.2016.
  • Naziv: Veče
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2016
   Datum postavljanja: 28.8.2016.
  • Naziv: Motiv sa sela
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 50x40 cm
   Godina izrade: 2016
   Datum postavljanja: 28.8.2016.
  • Naziv: Pecaroš
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 50x40 cm
   Godina izrade: 2016
   Datum postavljanja: 28.8.2016.
  • Naziv: Ćuprija
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2016
   Datum postavljanja: 28.8.2016.
  • Naziv: Cveće
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 40x30 cm
   Godina izrade: 2016
   Datum postavljanja: 28.8.2016.
  • Naziv: Isus pere noge učeniku - reprodukcija
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2016
   Datum postavljanja: 28.8.2016.
  • Naziv: Konačno!
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2005
   Datum postavljanja: 28.8.2016.
  • Naziv: Dilema
   Tehnika: ulje
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2006
   Datum postavljanja: 28.8.2016.
  • Naziv: Muzikanti
   Tehnika: ulje
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2016
   Datum postavljanja: 03.4.2016.
  • Naziv: Pletilac
   Tehnika: ulje
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2016
   Datum postavljanja: 03.4.2016.
  • Naziv: Bela ruža
   Tehnika: ulje
   Dimenzije: 40X30 cm
   Godina izrade: 2015
   Datum postavljanja: 30.11.2015.
  • Naziv: Suncokreti 2
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2014

   Prodata

   Datum postavljanja: 30.11.2015.
  • Naziv: Pašnjak
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 50x40 cm
   Godina izrade: 2009
   Datum postavljanja: 16.10.2015.
  • Naziv: Reprodukcija slke Ivana Ajvazovskog
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2015
   Datum postavljanja: 08.9.2015.
  • Naziv: Seoski motiv
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2015
   Datum postavljanja: 08.9.2015.
  • Naziv: Let u smiraj
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 40x30 cm
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 08.9.2015.
  • Naziv: Punim jedrima - reprodukcija
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2015
   Datum postavljanja: 05.9.2015.
  • Naziv: Prkos
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 20x15 cm
   Godina izrade: 2015
   Datum postavljanja: 05.9.2015.
  • Naziv: Jutro
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2010
   Datum postavljanja: 05.9.2015.
  • Naziv: Jedrilice
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2015
   Datum postavljanja: 28.8.2015.
  • Naziv: Brvnara
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2010
   Datum postavljanja: 28.8.2015.
  • Naziv: Koliba
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 50x40 cm
   Godina izrade: 2009
   Datum postavljanja: 28.8.2015.
  • Naziv: život
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 50x40 cm
   Godina izrade: 2013

   Uramljena

   Datum postavljanja: 11.4.2015.
  • Naziv: Petre, dođi!
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 50x40 cm
   Godina izrade: 2015

   neurammljena

   Datum postavljanja: 11.4.2015.
  • Naziv: Vršački breg
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 30x20 cm
   Godina izrade: 2012

   4.000 din. neurammljena

   Datum postavljanja: 11.4.2015.
  • Naziv: Tri krsta - Bela Crkva
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 30x20 cm
   Godina izrade: 2012

   6.000 uramljena

   Datum postavljanja: 11.4.2015.
  • Naziv: Topli Do
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 50x40 cm
   Godina izrade: 2015

   prodata

   Datum postavljanja: 11.4.2015.
  • Naziv: Suton na moru - reprodukcija
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 30x20 cm
   Godina izrade: 2012

   6.000 uramljena

   Datum postavljanja: 11.4.2015.
  • Naziv: Salaš
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 30x22 cm
   Godina izrade: 2013

   4.000 din. neurammljena

   Datum postavljanja: 11.4.2015.
  • Naziv: Budva
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 30x20 cm
   Godina izrade: 2012

   4.000 din. neurammljena

   Datum postavljanja: 11.4.2015.
  • Naziv: A vala - jutro
   Tehnika: ulje
   Dimenzije: 40x30 cm
   Godina izrade: 2014

   8.000 din. Uramlljena

   Datum postavljanja: 11.4.2015.
  • Naziv: Večernji let
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 40x30 cm
   Godina izrade: 2014
   Datum postavljanja: 20.9.2014.
  • Naziv: Polje suncokreta
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 50x40 cm
   Godina izrade: 2014
   Datum postavljanja: 20.9.2014.
  • Naziv: Salaš kod Gaja
   Tehnika: Ulje na lesonitu
   Dimenzije: 50x40 cm
   Godina izrade: 2014
   Datum postavljanja: 20.9.2014.
  • Naziv: Posle žetve
   Tehnika: Ulje na lesonitu
   Dimenzije: 50x40 cm
   Godina izrade: 2014
   Datum postavljanja: 20.9.2014.
  • Naziv: Morski krajolik
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 40x30 cm
   Godina izrade: 2014
   Datum postavljanja: 20.9.2014.
  • Naziv: Miris jeseni
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2008
   Datum postavljanja: 20.9.2014.
  • Naziv: ‚Kraj zime
   Tehnika: Ulje na lesonitu
   Dimenzije: 40x30 cm
   Godina izrade: 2014
   Datum postavljanja: 20.9.2014.
  • Naziv: Beg
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 50x40 cm
   Godina izrade: 2014
   Datum postavljanja: 20.9.2014.
  • Naziv: Avala 1
   Tehnika: Ulj na lesonitu
   Dimenzije: 40x30 cm
   Godina izrade: 2014

   Uramljena

   Datum postavljanja: 20.9.2014.
  • Naziv: Vila Karadžić
   Tehnika: olovka
   Dimenzije: 35x25 cm
   Godina izrade: 1997
   Datum postavljanja: 20.11.2013.
  • Naziv: U trsci
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 50x40 cm
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 20.11.2013.
  • Naziv: Suton
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 50x40 cm
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 20.11.2013.
  • Naziv: Pred nevreme
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 20.11.2013.
  • Naziv: Planina
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 40x30 cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 20.11.2013.
  • Naziv: Duletova rodna kuća
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 20.11.2013.
  • Naziv: Vršački breg
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 40x30 cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 20.11.2013.
  • Naziv: Reka
   Tehnika: akvarel
   Godina izrade: 2005
   Datum postavljanja: 18.11.2012.
  • Naziv: Jesen
   Tehnika: akvarel
   Godina izrade: 2005
   Datum postavljanja: 18.11.2012.
  • Naziv: šuma u jesen
   Tehnika: akvarel
   Godina izrade: 1992

   vlasništvo

   Datum postavljanja: 18.11.2012.
  • Naziv: Agruma
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 50x40 cm
   Godina izrade: 2012

   Rađeno po narudžbini - prodato

   Datum postavljanja: 18.11.2012.
  • Naziv: Svitanje 2
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2008

   Prodata

   Datum postavljanja: 18.11.2012.
  • Naziv: Žitno polje
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 30x22 cm
   Godina izrade: 2010

   Neuramljena, cena: 4000 din.

   Datum postavljanja: 18.11.2012.
  • Naziv: Livada kod Jasenova
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 30x25 cm
   Godina izrade: 2008

   Neuramljena, cena: 3000 din.

   Datum postavljanja: 17.11.2012.
  • Naziv: U senci drveća
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 30x21 cm
   Godina izrade: 2012

   Neuramljena, cena: 4000 din.

   Datum postavljanja: 17.11.2012.
  • Naziv: Šuma
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 30x21 cm
   Godina izrade: 2012

   Neuramljena, cena: 4000 din.

   Datum postavljanja: 17.11.2012.
  • Naziv: Salaš
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 30x21 cm
   Godina izrade: 2012

   Neuramljena, cena: 4000 din.

   Datum postavljanja: 17.11.2012.
  • Naziv: Ribarenje
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 35x25 cm
   Godina izrade: 2012

   Neuramljena, cena: 4000 din.

   Datum postavljanja: 17.11.2012.
  • Naziv: Predvečerje
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 50x40 cm
   Godina izrade: 2012

   Neuramljena, cena: 8000 din.

   Datum postavljanja: 17.11.2012.
  • Naziv: Potok u šumi
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2012

   Vlasništvo doma za fizička invalidna lica

   Datum postavljanja: 17.11.2012.
  • Naziv: Potok
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 30x21 cm
   Godina izrade: 2012

   Neuramljena, cena: 3000 din.

   Datum postavljanja: 17.11.2012.
  • Naziv: Jutro
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 40x30 cm
   Godina izrade: 2012

   Vlasništvo doma za fizička invalidna lica

   Datum postavljanja: 17.11.2012.
  • Naziv: Jezero u šumi
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 30x21 cm
   Godina izrade: 2012

   Neuramljena, cena: 3000 din.

   Datum postavljanja: 17.11.2012.
  • Naziv: jezero
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 30x21 cm
   Godina izrade: 2012

   Neuramljena, cena: 3000 din.

   Datum postavljanja: 17.11.2012.
  • Naziv: Isčekivanje
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 30x21 cm
   Godina izrade: 2012

   Neuramljena, cena: 3000 din.

   Datum postavljanja: 17.11.2012.
  • Naziv: Svitanje
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2011

   Vlasništvo doma za fizička invalidna lica

   Datum postavljanja: 17.11.2012.
  • Naziv: Suton u šumi
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 40x30 cm
   Godina izrade: 2011

   Vlasništvo doma za fizička invalidna lica

   Datum postavljanja: 17.11.2012.
  • Naziv: Kanal kod Mije Alasa
   Tehnika: tempera
   Dimenzije: 40x30 cm
   Godina izrade: 2006

   Neuramljena, cena: 2000 din.

   Datum postavljanja: 17.11.2012.
  • Naziv: Krčag i dve šljive
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 30x25 cm
   Godina izrade: 2007

   Uramljena, cena: 6.000 din

   Datum postavljanja: 17.11.2012.
  • Naziv: Proleće
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2009

   Vlasništvo doma za fizičke invalide

   Datum postavljanja: 16.11.2012.
  • Naziv: Pastir
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 50x40 cm
   Godina izrade: 2008
   Datum postavljanja: 16.11.2012.
  • Naziv: Šumski prolaz
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 30x25 cm
   Godina izrade: 2007

   Prodata

   Datum postavljanja: 16.11.2012.
  • Naziv: Vodopad Kozjak na Soči
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2008

   Prodata

   Datum postavljanja: 16.11.2012.
  • Naziv: Planinski cvet
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 30x25 cm
   Godina izrade: 2007

   Neuramljena, cena: 4000 din.

   Datum postavljanja: 16.11.2012.
  • Naziv: Stara planina - Babin zub
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 30x22 cm
   Godina izrade: 2007
   Datum postavljanja: 16.11.2012.
  • Naziv: Ruža
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 30x25 cm
   Godina izrade: 2007

   Prodata

   Datum postavljanja: 16.11.2012.
  • Naziv: Kuda ?!
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2011

   Prodata

   Datum postavljanja: 16.11.2012.
  • Naziv: Kockar
   Tehnika: Ulje
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2006
   Datum postavljanja: 16.11.2012.
 • Biografija:
  Rođen sam 1954 godine u selu Dobra Voda na obroncima planine Radan. Slikam od najranije mladosti. Okušao sam se većinom tehnika. Slikao sam minijature temperom. Radio sam grafiku‚ portrete. Uradio sam i nekoliko skulptura vrlo uspešno‚ ali se nisam na tome zadržao dugo. Slikao sam akvarel dugi niz godina. Poslednjih godina slikam uglavnom tehnikom u ulju. Učesnik sam nekoliko likovnih kolonija i kolektivnih izložbi.
  Moj rad se uglavnom odvija u dva pravca. Slikam simbolizam i pejzaže. Kroz simbolizam želim da izrazim svoje unutrašnje iskustvo života i sveta na sažet ali jasan način. Pejsaže slikam jer sam duboko impresioniran divnom igrom boja i svjetlosti koje stvara Tvorac u svakom trenutku. Zato što je svaki novi trenutak jedinstven i neponovljiv. Uživam kada uspem i radujem se zaustavljanju neponovljivog trenutka, ove očaravajuće igre najvećeg umetnika, našeg Gospoda i Boga. Život i njegovo okruženje su moje inspiracije.
  Privlači me takođe slikanje biblijskih motiva. Naročito dramatičnih trenutaka koji šalju jasnu poruku i proslavljaju Gospoda Isusa Hrista.
  U penziji sam. Živim u Beloj Crkvi. Član sam ULSA Bela Crkva.
 • Podaci za kontakt:
  Adresa: Branka Radičevića 123, 26340 Bela Crkva
  Telefon: 061/63 45 071
  E-mail: 777bogoss@gmail.com
Pridružite se našoj stranici na -u!
© 2024 - Portal savremenih slikara - Kontakt: slikari.rs@gmail.com
Partner: www.kunstmaler.online