• Danica Basta

 • 

  Slike:
  • Naziv: iz ciklusa "Zapisi"
   Tehnika: akril, kombinovana tehnika
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2012.
   Datum postavljanja: 13.2.2015.
  • Naziv: iz ciklusa "Zapisi"
   Tehnika: akril na platnu
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2012.
   Datum postavljanja: 13.2.2015.
  • Naziv: iz ciklusa "Zapisi"
   Tehnika: akril, kombinovana tehnika
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2012.
   Datum postavljanja: 13.2.2015.
  • Naziv: iz ciklusa "Zapisi"
   Tehnika: akril, kombinovana tehnika
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2012.
   Datum postavljanja: 13.2.2015.
  • Naziv: iz ciklusa Praiskon
   Tehnika: oslikano drveno jaje
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 03.2.2015.
  • Naziv: iz ciklusa Praiskon
   Tehnika: oslikano drveno jaje
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 03.2.2015.
  • Naziv: iz ciklusa Praiskon
   Tehnika: oslikano drveno jaje
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 03.2.2015.
  • Naziv: iz ciklusa Praiskon
   Tehnika: akril na platnu
   Dimenzije: 45x35 cm
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 03.2.2015.
  • Naziv: iz ciklusa Praiskon
   Tehnika: akril na platnu
   Dimenzije: 35x45 cm
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 03.2.2015.
  • Naziv: iz ciklusa Praiskon
   Tehnika: akril na platnu
   Dimenzije: 35x45 cm
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 03.2.2015.
  • Naziv: iz ciklusa Praiskon
   Tehnika: oslikano drveno jaje
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 03.2.2015.
  • Naziv: iz ciklusa Praiskon
   Tehnika: oslikano drveno jaje
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 03.2.2015.
  • Naziv: iz ciklusa Praiskon
   Tehnika: akril na platnu
   Dimenzije: 35x45 cm
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 03.2.2015.
  • Naziv: iz ciklusa Praiskon
   Tehnika: akril na platnu
   Dimenzije: 35x45 cm
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 03.2.2015.
  • Naziv: iz ciklusa Praiskon
   Tehnika: oslikano drveno jaje
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 03.2.2015.
  • Naziv: iz ciklusa Praiskon
   Tehnika: oslikano drveno jaje
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 03.2.2015.
  • Naziv: iz ciklusa Praiskon
   Tehnika: akril na platnu
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 02.2.2015.
  • Naziv: iz ciklusa Praiskon
   Tehnika: oslikano drveno jaje
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 02.2.2015.
  • Naziv: iz ciklusa Praiskon
   Tehnika: oslikano drveno jaje
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 02.2.2015.
  • Naziv: iz ciklusa Praiskon
   Tehnika: akril na platnu
   Dimenzije: 35x45 cm
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 02.2.2015.
  • Naziv: iz ciklusa Praiskon
   Tehnika: akril na platnu
   Dimenzije: 35x45 cm
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 02.2.2015.
  • Naziv: iz ciklusa Praiskon
   Tehnika: oslikano drveno jaje
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 02.2.2015.
  • Naziv: iz ciklusa Praiskon
   Tehnika: oslikano drveno jaje
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 02.2.2015.
  • Naziv: iz ciklusa Praiskon
   Tehnika: oslikano drveno jaje
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 02.2.2015.
  • Naziv: iz ciklusa Praiskon
   Tehnika: akril na platnu
   Dimenzije: 35x45 cm
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 31.1.2015.
  • Naziv: iz ciklusa Praiskon
   Tehnika: akril na platnu
   Dimenzije: 35x45 cm
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 31.1.2015.
  • Naziv: iz ciklusa Praiskon
   Tehnika: oslikano drveno jaje
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 31.1.2015.
  • Naziv: iz ciklusa Praiskon
   Tehnika: oslikano drveno jaje
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 31.1.2015.
  • Naziv: iz ciklusa Praiskon
   Tehnika: akril na platnu
   Dimenzije: 35x45 cm
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 30.1.2015.
  • Naziv: iz ciklusa Praiskon
   Tehnika: akril na platnu
   Dimenzije: 45x35 cm
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 30.1.2015.
  • Naziv: iz ciklusa Praiskon
   Tehnika: oslikano drveno jaje
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 30.1.2015.
  • Naziv: iz ciklusa Praiskon
   Tehnika: oslikano drveno jaje
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 30.1.2015.
  • Naziv: iz ciklusa Praiskon
   Tehnika: akril na platnu
   Dimenzije: 35x45 cm
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 29.1.2015.
  • Naziv: iz ciklusa Praiskon
   Tehnika: akril, kombinovana tehnika
   Dimenzije: 35x45 cm
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 29.1.2015.
  • Naziv: iz ciklusa Praiskon
   Tehnika: akril, kombinovana tehnika
   Dimenzije: 35x45 cm
   Godina izrade: 2013.
   Datum postavljanja: 29.1.2015.
  • Naziv: iz ciklusa Praiskon
   Tehnika: oslikano drveno jaje
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 29.1.2015.
  • Naziv: iz ciklusa Praiskon
   Tehnika: oslikano drveno jaje
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 29.1.2015.
  • Naziv: iz ciklusa Praiskon
   Tehnika: oslikano drveno jaje
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 29.1.2015.
  • Naziv: iz ciklusa Praiskon
   Tehnika: akril na platnu
   Dimenzije: 35x45 cm
   Godina izrade: 2013.
   Datum postavljanja: 28.1.2015.
  • Naziv: iz ciklusa Praiskon
   Tehnika: akril na platnu
   Dimenzije: 35x45 cm
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 28.1.2015.
  • Naziv: iz ciklusa Praiskon
   Tehnika: akril na platnu
   Dimenzije: 35x45 cm
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 28.1.2015.
  • Naziv: iz ciklusa Praiskon
   Tehnika: oslikano drveno jaje
   Godina izrade: 2012.
   Datum postavljanja: 27.1.2015.
  • Naziv: iz ciklusa Praiskon
   Tehnika: oslikano drveno jaje
   Godina izrade: 2012.
   Datum postavljanja: 27.1.2015.
  • Naziv: iz ciklusa Praiskon
   Tehnika: oslikano drveno jaje
   Godina izrade: 2012.
   Datum postavljanja: 27.1.2015.
  • Naziv: Vaskršnje jaje
   Tehnika: akril na drvenoj podlozi
   Dimenzije: 12x25 cm
   Godina izrade: 2011
   Datum postavljanja: 27.1.2015.
  • Naziv: Fragmenti sećanja - Da capo
   Tehnika: akril, kombinovana tehnika
   Dimenzije: 107x107 cm
   Datum postavljanja: 26.1.2015.
  • Naziv: Fragmenti sećanja - Čekajući jutro
   Tehnika: akril, kombinovana tehnika
   Dimenzije: 107x107 cm
   Datum postavljanja: 26.1.2015.
  • Naziv: Fragmenti sećanja - Sećanje na Ra
   Tehnika: akril, kombinovana tehnika
   Dimenzije: 107x107 cm
   Datum postavljanja: 26.1.2015.
  • Naziv: Mala noćna muzika
   Tehnika: akril - kombinovana tehnika
   Dimenzije: 135x100 cm
   Godina izrade: 2010.
   Datum postavljanja: 24.1.2015.
  • Naziv: iz ciklusa "Zapisi"
   Tehnika: akril na platnu
   Dimenzije: 107x107 cm
   Godina izrade: 2010.
   Datum postavljanja: 24.1.2015.
  • Naziv: iz ciklusa "Zapisi"
   Tehnika: akril na platnu
   Datum postavljanja: 24.1.2015.
  • Naziv: iz ciklusa "Zapisi"
   Tehnika: akril na platnu
   Datum postavljanja: 24.1.2015.
  • Naziv: iz ciklusa "Zapisi"
   Tehnika: akril na platnu
   Datum postavljanja: 24.1.2015.
  • Naziv: iz ciklusa "Zapisi"
   Tehnika: akril na platnu
   Datum postavljanja: 24.1.2015.
  • Naziv: iz ciklusa "Zapisi"
   Tehnika: akril na platnu
   Datum postavljanja: 24.1.2015.
  • Naziv: iz ciklusa "Zapisi"
   Tehnika: akril na platnu
   Datum postavljanja: 24.1.2015.
  • Naziv: iz ciklusa "Zapisi"
   Tehnika: akril na platnu
   Datum postavljanja: 24.1.2015.
  • Naziv: iz ciklusa "Zapisi"
   Tehnika: akril na platnu
   Datum postavljanja: 24.1.2015.
  • Naziv: iz ciklusa "Zapisi"
   Tehnika: akril na platnu
   Datum postavljanja: 24.1.2015.
 • Biografija:
  Danica Basta diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1977. godine u klasi profesora Stojana Ćelića, gde je završila i poslediplomske studije 1979. godine. Kao stipendista Fonda za unapređenje stvaralaštva mladih boravila je u Parizu 1981. godine. Studijski je obilazila Belgiju, Holandiju, Englesku, Francusku, Nemačku, Austriju, Švajcarsku, Italiju, Španiju, Tunis, Tursku, Rusiju, Grčku i Mađarsku. Član je ULUS-a od 1978. godine. Učestvovala je na 35 samostalnih i na više od preko dvestotine kolektivnih izložbi kod nas i u inostranstvu.

  Dobitnik je brojnih nagrada: Nagrada za slikarstvo na 23. oktobarskom salonu 1982. godine, prva nagrada na Prvom bijenalu Milena Pavlović Barili 1983. godine, "Zlatna paleta" na Prolećnoj izložbi ULUS-a 1984. godine, nagrada Kulturno-prosvetne zajednice „Zlatni beočug“ 2011. godine i drugih nagrada.

  Njena dela se nalaze u vlasništvu mnogobrojnih privatnih kolekcija u zemlji i inostranstvu, kao i u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, Narodnom muzeju u Beogradu, Muzeju grada Beograda, Muzeju Zepter, Kabinetu grafike u Zagrebu...

  "...Svojevrstan ključ za razumevanje Bastinih vizuelnih zagonetki je u demistifikaciji piktograma kao osnovnog gradivnog elementa kompozicije. Njegova forma se permanetno modifikuje i deluje kao neprekidni niz varijacija koje deluju živo i dinamično. Slike čija se fabula bazira isključivo na njima deluju razigrano a raščlanjivanjem motiva na frizove dobija se utisak čvrstine i preglednosti. Pažnju treba skrenuti i na krst i boju zlata, koji su povremeno prisutni na slici, a čija je značenjska ravan snažna. Kombinovanjem simbola različitog tipa nastali su svojevrsni vizuelni lavirinti u čijoj likovnosti se uživa dok je za njihovu percepciju neophodno višeslojno iščitavanje." (Olivera Vukotić)

  "...Njena kreativna aktivnost odvijala se u dva velika vremenska segmenta: vreme posle završetka studija pa sve do devedesetih godina prošlog veka kada se oslobađa svih mogućih analogija sa predmetima materijalnog sveta, ulazeći u prostor čiste elementarne likovne jedinice - znaka. Od tada njena slika raste kao autentična i autonomna likovno-poetska činjenica, jedinstvena u svojoj poziciji unutar aktuelne slikarske prakse, razvijajući unutrašnje ritmove slike u razigranoj kopmoziciji u trijadi: boja - linija - znak. Zato je u njenoj slici ostvaren izuzetan sklad oslobođene boje i funkcionalne linije."(Sreto Bošnjak)

  “Ove slike treba čitati kao sto se čita poezija, kao što se sluša muzika koja relaksira, gledati ih u trenucima zamora, jer ono što one nude su blagost, spokoj, mir...” (Danica Basta)
 • Podaci za kontakt:
  Telefon: + 381 63 331 298
  E-mail: danicabastabg@gmail.com
  Internet: www.facebook.com/danicabastabg
Pridružite se našoj stranici na -u!
© 2024 - Portal savremenih slikara - Kontakt: slikari.rs@gmail.com
Partner: www.kunstmaler.online