• Jovana Shelmerdine

 • 

  Slike:
  • Naziv: Construction-Deconstruction I
   Tehnika: Instalation (acrylic, canvas, wood)
   Dimenzije: 332.5x246 cm
   Godina izrade: 2015
   Datum postavljanja: 03.11.2019.
  • Naziv: Words are endless
   Tehnika: Kolaz
   Dimenzije: 31x22 cm
   Godina izrade: 2017.
   Datum postavljanja: 14.1.2018.
  • Naziv: Igra
   Tehnika: Kolaz
   Dimenzije: 70x50 cm
   Godina izrade: 2015.
   Datum postavljanja: 11.1.2018.
 • Depositphotos
 • Biografija:
  Jovana Shelmerdine je diplomirala na Slikarskom odseku Fakulteta umetnosti u Nišu, 2008. godine u klasi profesora Zorana D. Kostića. Tokom studiranja, uporedo sa slikarstvom, bavila se i grafikom kao izbornim predmetom, na istom Fakultetu, kod prof. dr. Franca Curka. Kao rezultat angažovanja i na polju grafike, 2007. godine dobija Prvu nagradu na Internacionalnoj izložbi Univerzitetskog centra u Novom Pazaru, na kojoj su učestvovali studenti sa trinaest Akademija i Fakulteta umetnosti sa Balkana. Pet godina kasnije, 2013. dobija još jednu, Prvu nagradu za grafiku, na međunarodnoj izložbi "Žene slikari" u Majdanpeku. 2014. dobija i treću nagradu za grafiku, u Rumuniji, na Međunarodnoj izložbi u gradu Ajudu. Nagrađivana je ukupno 17 puta na međunarodnim grupnim izložbama u oblasti likovnih umetnosti i to u Engleskoj, SAD-u, Sloveniji, Mađarskoj, BiH, Srbiji.Do 2015. učestvovala je na preko 150 grupnih izložbi i umetničkih projekata u zemlji i inostranstvu: Velika Britanija, Irska, Francuska, Nemačka, Švajcarska, Francuska, Italija, Slovenija, Hrvatska, Mađarska, Bosna i Hercegovina, Rumunija, Bugarska...
  Samostalno je izlagala tri puta; svoje slike malog formata aprila 2015. u Malom likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada, u avgustu 2016. u Foajeu Pančevačkog Kulturnog centra i crteže u Galeriji Muzeju opštine Lendava u Sloveniji u oktobru iste godine. Član je ULUPUDS-a.  NAGRADE I PRIZNANJA:

  2007.
  * I nagrada za grafiku na "Prvoj međunarodnoj izložbi Univerzitetskog kulturnog centra u Novom Pazaru", Novi Pazar.
  2009.
  * III nagrada Majskog Salona Leskovačkog Kulturnog Centra.
  2011.
  * Nagrada za najbolju sliku tradicionalnog Oktobarskog Salona Leskovačkog Kulturnog Centra.
  2013.
  * I nagrada za grafiku, "Žene slikari 2013", Međunarodna izložba Centra za kulturu Majdanpek.
  * II nagrada Oktobarskog salona Leskovačkog Kulturnog Centra.
  * Pobednica takmičenja “The Big Draw”, Beatles Story Museum, Liverpul, Engleska.
  * Finalista “Everyday Preservationist Photo Contest”, WORLD MONUMENTS FUND, New York, Sjedinjenje Američke Države.
  * Finalista za nagradu izložbe “Art Jazzed Up“, The Shaw Gallery, Krojdon (Južni London), Engleska, Ujedinjeno Kraljevstvo.
  * I nagrada na “V Međunarodnoj izložbi minijature”, Galerija Trag, Beograd.
  2014.
  * Nagrada “Privatno i Javno” na istoimenoj Međunarodnoj izložbi posvećenu mladim autorima, Mostar, Bosna i Hercegovina.
  * II mesto IV Balaton Salona, Mađarska.
  * Nagrada 2nd Distinction, 5. Interkontinentalnog Bijenala male grafike „Inter-Art" Ajud, Rumunija.
  2015.
  * I nagrada za crtež, XIII Međunarodna izložba „Žene slikari 2015“, Centar za kulturu Majdanpek.
  * Najbolji tandemski projekat na 20. Međunarodnoj likovnoj koloniji za mlade autore LindArt, Lendava, Slovenija.
  2016.
  * II nagrada 56. Oktobarskog salona Leskovačkog Kulturnog Centra.
  2018.
  * Pohvala na V "VoVa MiniArt", Balaton, Vonyarcvashegy, Madjarska
  * Pohvala, II "HAL" - Mail Art 2018, Vonyarcvashegy, Balaton, Madjarska  IZVODI IZ LIKOVNIH KRITIKA:


  NA DOBROM PUTU

  "U savremenom srpskom likovnom stvaralaštvu, uprkos slepog robovanja estetičkim nazorima agresivnog mondijalizma kao derivata liberalnog kapitalizma, opstaje dovoljno stvaralaca koji su kadri da odgovore na izazove sopstvenog podneblja i sopstvene tradicije. Ima ih, začudo, jednako uspešnih i među sledbenicima naizgled protivurečnih likovnih shvatanja, izvedenih iz poetika apstrakcije kao i njoj sučljene figurativne umetnosti. Što znači da je Evdokimov bio u pravu kada zaključuje "...da apstraktna umetnost ima svoje korene u pravoslavnoj ikonografiji" čiju transcendetalnu suštinu objašnjava pozitivnom energijom proisteklom iz monaške molitvene usredotočenosti, za razliku od one negativne i destruktivne koja predstavlja pokretačku snagu, najčešće, samoproklamovanih avangardnih umetničkih tendencija.
  U stvari, u savremenoj umetnosti mogu se, prema prirodi energije koja pokreće njen stvaralački mehanizam, uočiti dva osnovna toka. Jedan, čiji su zagovornici nosioci pobune protiv trajanjem i dugim korišćenjem potrošenih kategorija lepog, skladnog i dobrog, koje oni u svojoj buntovničkoj praksi jednače sa ružnim, neskladnim i rđavim. I drugi, čiji tvorci oslonjeni na tradicionalne i praksom iskušane vrednosti, ma koliko da su trošene i trošne, neguju umetnost koja nije izgubila strasnu želju da spozna mistične tajne prevođenja duha u materiju. Među ove druge stvaralačke ličnosti, najčešće nosioce redukovanog likovnog izraza koji je prožet duhom transcedentalnog, u tekućoj srpskoj umetnosti minule decenije, nalazi se mlađana Jovana Mitić. Ona se kao slikar i grafičar služi klasičnim izražajnim sredstvima, čiju suštinu prepoznajemo kao nadgradnju onih rezultata što su ih u srpskom likovnom stvaralaštvu utemeljili majstori pikturalno odnegovane slikane površine, ali i neprevaziđeni likovni predagozi, kakvi su bili Ljubica Cuca Sokić i Nedeljko Gvozdenović. Dobrim razumevanjem i još boljim tumačenjem njihovih poruka i pouka, sa iznenađujuće zrelim rešenjima koja su utemeljena na dobro shvaćenom postupku apstrahovanja kojim se nipošto ne zalazi u svet radikalne apstrakcije, Jovana Mitić se na ovoj izložbi predstavlja na najbolji mogući način, kao moderni tradicionalista, kao ličnost koja je spremna da poštuje nasleđene rezultate zarad stvaranja novih svojoj prirodi i svom vremenu primernih vrednosti. Jer, više je nego očito da ona svojim uzorima pristupa kako to i priliči, skromno i ponizno, ali ne zbog njih i njihove dokazane veličine nego zbog traganja za sopstvenom stvaralačkom i umetničkom istinom..."

  Nikola Kusovac, Beograd, mart 2015.


  SLIKE I O SLIKAMA JOVANE MITIĆ

  "Pripadajući tradiciji moderne Jovana je sve intenzivnije osećala potrebu da se otvori proces kontinuiteta sa najdubljom ne samo praistorijskom već i totalnom praiskonskom (ontološkom) dimenzijom vizuelne umetnosti od praoblika do simbola i od simbola do metafizike. U Jovaninoj slikarskoj praksi rađa se i konsoliduje jezik vizuelne kulture koji znači a ne samo označava. To je jezik jezikotvorne, apsolutne i nezaobilazne činjenice svakog vizuelnog kreativnog čina. Hajdeger ima jednu misao o suštini pojma ("lepo") estetika: "Lepota je u činu postojanja istine. Istina obuhvata u sebi lepotu. A istina nije sud, odgovaranje, instrumentalna operacija već samootkrovenje. Prihvatajući ovu Hajdegerovu misao sasvim je logično Jovanino traganje za celovitim likom slike i za korenima u praobliku. Ona nastoji da svaka slika živi vlastitim stilom, da govori vlastitim jezikom i da svaka od njih, u svojoj pojedinačnosti izražava neke opšte principe ili veru da umetnost nije mrtva i da je ona deo čovekovog istorijskog bića. U tom procesu otvara se i prostor u kome se rađa simbol. Znak prepoznavanja sveden je na oblik kojim se stvaraju apstraktne harmonije višeg duhovnog reda. Bezmalo sve kompozicije ovih slika komponovane su od geometrijskih modula i adekvatnih kolorističkih akcenata koji slikani prizor svode na harmoniju kompozicione celine..."

  Sreto Bošnjak, maj 2015.  GRUPNE IZLOŽBE - Izbor:


  2006.
  - "VIII Bijenale studentske grafike SCG", Dom kulture Studentski grad, Beograd


  2007.
  - "Monumentalno slikarstvo u savremenoj arhitekturi", Galerija Udruženja Arhitekata, Niš
  - "Art Salon", Kulturni centar, Leskovac
  - I Međunarodna izložba Univerzitetskog Kulturnog Centra Internacionalnog
  Univerziteta u Novom Pazaru

  2008.
  - Izložba studenata odseka za likovne umetnosti, sala Fakulteta umetnosti, Niš
  - "XIV Bijenale studentske grafike SR", Dom kulture Studentski grad, Beograd
  - "Art Salon", Kulturni centar, Leskovac

  2009.
  - "Majski Salon", Kulturni centar, Leskovac
  - "Oktobarski Salon", Kulturni centar, Leskovac
  - "Prvi Samit Fotografa Ex Jugoslavije", Kulturni centar u organizaciji Foto kluba Leskovac

  2011.
  - "Oktobarski Salon", Kulturni centar, Leskovac

  2012.
  - "IV Međunarodna izložba minijature", Galerija Trag, Beograd

  2013.
  - "Moderno-Tradicionalno", Art centar, Beograd
  - "Žene slikari", međunarodna izložba, Centar za kulturu Majdanpek
  - Noć muzeja NOVI sad, VI Međunarodni foto konkurs "Vrednosti", galerija Srpske Akademije Nauka i Umetnosti - Platoneum
  - "16. Međunarodna izložba minijatura", Udruga lik.stvaralaca, Vršilica-Novi dvori, Zaprešić, Hrvatska
  - "III VoVa MiniArt", Dom kulture i biblioteka, Vonyarschvashegy, Zapadni Balaton, Mađarska
  - " 22. Izložba malog formata", Kulturni centar Šabac
  - IV Međunarodna izložba Umetnost u minijaturi 2013, Centar za kuluru Majdanpek
  - Trijenale mixed media, Dom kulture Trstenik
  - „Realno/Nadrealno“, Art centar, Beograd
  - IV International exhibition of miniatures, “Minimum Maximum 4”, Rappaz muzej, Bazel, Švajcarska
  - Oktobarski salon, Leskovački Kulturni centar
  - Majdan Art 2013, Matica iseljenika i Srba u regionu, Nušićeva 4, Beograd
  - “The Big Draw”, drawing competition, The Beatles Story Museum, Britannia Vaults, Albert Dock, Liverpul, Engleska, Ujedinjeno Kraljevstvo
  - ”Art Jazzed Up”, The Shaw Gallery, Krojdon (Južni London), Engleska
  - “6. Photodistorzija”, Pučko otvoreno učilište Poreč, Istarska sabornica, Poreč, Hrvatska
  - “31. Jesenji Likovni Salon”, Centar za kulturu i umetnost, Aleksinac
  - CardBoard City, A Social Advent calendar on the Streets of London - Artworks between The Southbank and The Tate Modern, 1st December- 24th Christmas Eve 2013. London, Engleska, Ujedinjeno Kraljevstvo
  - Niški Crtež 2013. “Destrukcija” Galerija Savremene Likovne Umetnosti “Srbija”, Niš - V Međunarodna izložba minijatujatura,
  - Galerija Trag, Sremčica, Beograd.
  Međunarodna izložba Kulturnog centra Zrenjanina “30x30cm”, Savremena galerija Zrenjanin

  2014.
  - Format Mali, Art centar. Beograd
  - R_emarque (1914-2014) WWI 5th International Spanish Flu Mail Art Biennial, Rákóczi house Gallery of Miskolc, Mađarska
  -Izložba novoprimljenih članova ULUPUDS-a. Galerija SULUJ, Beograd
  - Jawspring: Art and Poetry Exhibition, The Village Hall Gallery, curated by Artist Mr Alban Low, Vimbldon, Engleska, Ujedninjeno Kraljevstvo
  - “Up VII”, Traditional annual exhibition, The Cove Arts cafe, Castle St, Svonsi, Vels, Ujedinjeno Kraljevstvo
  - “28. Prolećni likovni salon i izložba ikona”, Centar za kulturu i umetnost Aleksinac.
  - Majski salon, Leskovački Kulturni centar
  - Noć Muzeja Novi Sad, izložba fotografija - “Novi rituali: šoping i još ponešto“, atrijum Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad. Selekcioni stručni žiri u sastavu: Đorđe Odanović, redovni profesor fotografije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, predsednik žirija; Sava Stepanov, umetnički kritičar i Andrea Palašti, MFA fotografije.
  - X Medjunarodna izložba „Zaštićena planeta“, u sklopu obeležavanja Evropskog dana parkova (24.05.), organizator: Nacionalni park Fruška gora i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode. Suorganizatori: Narodni muzej Zrenjanin, mesto održavanja izložbe: Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Novi Sad, 30.5. u 19 h. Izložba je predstavljena i u sklopu Noći muzeja u Novom Sadu
  - IV Izložba fotografija „Objektivom kroz svet oko nas 2014“,Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine. Tema “Srbija: Među javom i međ snom”. Kulturni centar Pančeva. Organizator: Zavod za javno zdravlje Pančevo pod pokroviteljstvom Fotosaveza Srbije.
  - Fab Fridge Art project u okviru Festivala “Fringe Arts Bath Festival 2014.” ,Bat, Somerset, Engleska, Ujedinjeno Kraljevstvo
  - 17 Međunarodna izložba minijatura, Udruga likovnih stvaralaca Zaprešić, Vršilica-Novi dvori, Hrvatska
  - 1st International Mail-Art Exhibiton “Borders”, Place de La Gare, Strazbur, Francuska
  - XXI Izložba crteža, galerija Kulturnog centra Šabac
  -"Godina Kortazar 2014.", Institut Servantes, Beograd
  - XII Međunarodna izložba “Privatno i Javno”, ULU En Face, Mostar
  - IV Balaton Salon, the Institute of Culture and Library Vonyarcvashegy, Mađarska
  - 23. Izložba malog formata, Kulturni centar Šabac
  - Izložba „Matiću u čast“ – u okviru „Matićevih dana“ u Ćupriji, Muzej Horreum Margi-Ravno, Ćuprija
  - Osten Bijenale crteža, 42 Svetska galerija Crteža, Izložba u holu Makedonske Akademije Nauka i Umetnosti, Skoplje, Makedonija
  - A Book About Death, Royal Cambrian Academy, Conwy, Vels, Ujedinjeno Kraljevstvo
  - 17 Međunarodna izložba minijatura, ULS Zaprešić, Kuća Đure Jakšića, Beograd.
  - 17 Međunarodna izložba minijatura, ULS Zaprešić, Kulturni centar Novog Sada.
  Međunarodni Festival fotografije i filma, Ajud, Rumunija
  - Lost and Font 2014. "in search for a global alphabet" - an International alphabet project, Mayflower, Traveserra de Gràcia 67, Barselona, Španija
  - V Medjunarodno Bijenale Male grafike, Fondacija "Inter-Art", Ajud, Rumunija
  - Oktobarski salon, Leskovački kulturni centar
  - II International Print Biennial Čačak, Dom Kulture, Narodni Muzej, Istorijski arhiv Čačak
  - IV Međunarodna izložba slika malog formata ULUPUD, galerija Otvorenog Univerziteta, Subotica i Art gallery B.Topola
  - Ballet Russes exhibition, Shaw gallery, Krojdon, Južni London, Engleska, Ujedinjeno Kraljevstvo
  - Tradicionalno-Moderno, godišnja izožba članova ULUPUDS-a, galerija Potkovica, UK Palilula, Beograd
  - Jesenji salon, Centar za kulturu Aleksinac
  - Međunarodna izložba "30x30cm", Kulturni centar Zrenjanin
  - Art4Action, Božićna prodajna humanitarna izložba u organizaciji "ActionAid" Irska, galerija Filmbase Instituta, Dablin, Irska

  2015.
  - 3rd Graphic Art Biennial of Szeklerland, Sfântu Gheorghe, Rumunija
  - IV Međunarodna izložba slika malog formata ULUPUD, Dom kulture, Senta
  - Međunarodna izložba „Angelina i prijatelji“ (po pozivu), Opštinska sala grada Blagoevgrada, Bugarska
  - „Apollo“ International poster exhibion, u okviru „Apollo International Youth Theatre Festival 2015”, Ajud, Rumunija
  - "Prolećni salon i izložba ikona", Kulturni centar Aleksinac
  - XII Međunarodna izložba “Žene slikari 2015“, Centar za kulturu Majdanpek
  - International Film and Photo festival, Ajud, Rumunija
  - XX editiion of International exhibition MailArt "Eva", "Inter Art" foundation, Ajud, Rumunija
  - The Art of Caring exhibition, The Rose Theatre, Kingston-Upon-Thames, London, UK
  - VoVa Miniart, Vonzarchvashegy, Balaton, Mađarska
  - The "Iosif Iser" International Contemporary Engraving Biennial Exhibition 11th edition, Museum of Art Ploesti, Romania
  - VI Međunarodna izložba "Umetnost u minijaturi MajdanArt 2015", Majdanpek, Petrovac na Mlavi, Beograd
  - 24.Izložba malog formata, Kulturni centar Šabac
  - "Matiću u čast" u okviru 34. Matićevih dana u Ćupriji, galerija muzeja "Horeum Margi - Ravno", Ćuprija
  - 8. Bijenale ˝Umjetnosti minijature Bosne i Hercegovine˝. Bosanski kulturni centar, Tuzla
  - 53. Oktobarski salon, Kulturni centar, Leskovac
  - 59. Oktobarski salon, Narodni muzej Šabac
  - Ekokult + Manifestacija i izložba, galerija PROGRES, Beograd
  - Međunarodna izložba "30x30cm", Kulturni centar Zrenjanin
  - Niški crtež 2015 velikog formata "B1+", galerija savremene likovne umetnosti "Srbija", Niš


  2016.
  - Mini akt 2015, Kombank Art Hol, Beograd
  - V Balaton Salon, International exhibition, Vonyarcvashegy, Hungary
  - „International biennial of miniature arts Timisoara“ u organizaciji „West University- Faculty of arts and design Timisoara, gallery Mansarda, Temišvar, Rumunija
  - VI Međunarodna izložba slika malog formata, galerija Otvorenog univerzita, Subotica
  - 13. Međunarodni bijenale umetnosti minijature, Kulturni centar, Gornji Milanovac
  - Osten biennial of drawing, Skoplje, Makedonija
  - Art of caring, Rose theatre Kingston-upon-Thames, London, Velika Britanija
  - 22. Majski salon Leskovačkog kulturnog centra
  - 48. Majska izložba ULUPUDS-a, galerija RTS-a, Beograd


  2017.
  - Majski likovni salon, Leskovački kulturni centar
  - 55. Oktobarski likovni salon, Kulturni centar Leskovac
  - "30x30", Kulturni centar Zrenjanin


  2018.
  - V "VoVa MiniArt", Vonyarcvashegy, Balaton, Hungary
  - XVI International exhibition women painters 2018, Culture centre, Majdanpek, Serbia
  - The Art of Caring, St. George`s hospital, London, United Kingdom
  - Size matters, `An exhibition of Small Artworks`, The World of Glass museum, Gallery One, St Helens, Merseyside, United Kingdom
  - May salon, Culture centre, Leskovac, Serbia
  - 2nd International Biennial of artworks on paper, Prijedor, Bosnia and Herzegovina
  - Osten Biennial of Drawing, Skopje, Macedonia


  2019.
  - 57. Oktobarski likovni salon, Kulturni centar Leskovac
  -
  Izložba "30x30", Kulturni centar Zrenjanin


  2020.
  - 15. Međunarodni bijenale umetnosti minijature, Kulturni centar, Gornji Milanovac
  - "Moment of Silence", The Arts Project, London, UK
  - "Bele Noći 2020", Majdanpek
 • Podaci za kontakt:
Pridružite se našoj stranici na -u!
© 2021 - Portal savremenih slikara - Kontakt: slikari.rs@gmail.com
Katalog linkova - Vremenska prognoza