• Miloš Petrović

 • 

  Slike:
  • Naziv: Devojčica i Ruže
   Tehnika: Drvene Bojice & Tempere (na papiru)
   Dimenzije: 55 x 75 cm
   Godina izrade: 2020
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Na Terasi
   Tehnika: Tempere & Suvi Pasteli (na papiru)
   Dimenzije: 60 x 80 cm cm
   Godina izrade: 2020
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Devojčica Bere Cveće
   Tehnika: Tempere & Suvi Pasteli (na papiru)
   Dimenzije: 70 x 58 cm cm
   Godina izrade: 2018
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Na Plaži
   Tehnika: Akvarel (na papiru)
   Dimenzije: 20 x 30 cm cm
   Godina izrade: 2014
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Escajg
   Tehnika: Ulje (na kartonu)
   Dimenzije: 20 x 14 cm cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Odmor Na Travi
   Tehnika: Tempere & Suvi Pasteli (na papiru)
   Dimenzije: 45 x 74 cm cm
   Godina izrade: 2014
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Crnkinja
   Tehnika: Ulje (na papiru)
   Dimenzije: 20 x 30 cm cm
   Godina izrade: 2014
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Pejzaž
   Tehnika: Tempere & Drvene Bojice & Suvi Pasteli (na papiru)
   Dimenzije: 84 x 65 cm cm
   Godina izrade: 2023
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Moda & Stil
   Tehnika: Flomasteri & Drvene Bojice (na papiru)
   Dimenzije: 20 x 30 cm cm
   Godina izrade: 2020
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Portret
   Tehnika: Grafitna Olovka (na papiru)
   Dimenzije: 30 x 40 cm cm
   Godina izrade: 2011
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Mila & Milence
   Tehnika: Suvi Pasteli (na papiru)
   Dimenzije: 30 x 40 cm cm
   Godina izrade: 2020
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Sijalica
   Tehnika: Tempere (na papiru)
   Dimenzije: 20 x 30 cm cm
   Godina izrade: 2014
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Kiša
   Tehnika: Akvarel (na papiru)
   Dimenzije: 20 x 30 cm cm
   Godina izrade: 2018
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Dečije Lice
   Tehnika: Grafitna Olovka (na papiru)
   Dimenzije: 20 x 30 cm cm
   Godina izrade: 2014
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Ljubav,Mir i Harmonija
   Tehnika: Tempere (na papiru)
   Dimenzije: 20 x 30 cm cm
   Godina izrade: 2022
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Mačka
   Tehnika: Akvarel (na papiru)
   Dimenzije: 20 x 30 cm cm
   Godina izrade: 2020
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Moda & Stil
   Tehnika: Flomasteri & Drvene Bojice (na papiru)
   Dimenzije: 20 x 30 cm cm
   Godina izrade: 2014
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Krokodil
   Tehnika: Drvene Bojice & Tempere (na papiru)
   Dimenzije: 20 x 30 cm cm
   Godina izrade: 2020
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Moda & Stil
   Tehnika: Flomasteri & Drvene Bojice (na papiru)
   Dimenzije: 20 x 30 cm cm
   Godina izrade: 2020đž
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Džeki Čuvar Stada
   Tehnika: Drvene Bojice & Tempere (na papiru)
   Dimenzije: 20 x 30 cm cm
   Godina izrade: 2022
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Na Plaži
   Tehnika: Tempere (na papiru)
   Dimenzije: 20 x 30 cm cm
   Godina izrade: 2022
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Srce
   Tehnika: Flomasteri (na papiru)
   Dimenzije: 30 x 40 cm cm
   Godina izrade: 2018
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Vodenica
   Tehnika: Tempere & drvene Bojice & Suvi Pasteli (na papiru)
   Dimenzije: 63 x 84 cm cm
   Godina izrade: 2020
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Ratovi Zvezda
   Tehnika: Avarel (na papiru)
   Dimenzije: 20 x 30 cm cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Kombinacija mog crteža i kroasana
   Tehnika: Drvene Bojice & Tempere (na papiru)
   Dimenzije: 20 x 30 cm cm
   Godina izrade: 2023
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Moda & Stil
   Tehnika: Drvene Bojice & Tempere (na papiru)
   Dimenzije: 20 x 30 cm cm
   Godina izrade: 2014
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Devojčica sa cvećem u rukama
   Tehnika: Akvarel (na papiru)
   Dimenzije: 20 x 16 cm cm
   Godina izrade: 2014
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Mišić
   Tehnika: Akvarel (na papiru)
   Dimenzije: 16 x 12 cm cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Čitanje Pre Spavanja
   Tehnika: Umetnut crtež koga sam nacrtao sa drvenim bojicama između liszova knjige
   Dimenzije: 6 x 6 cm cm
   Godina izrade: 2023
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Pločnici Pariza
   Tehnika: Tempere (na papiru)
   Dimenzije: 20 x 30 cm cm
   Godina izrade: 2014
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Moda & Stil
   Tehnika: Drvene Bojice & Tempere (na papiru)
   Dimenzije: 20 x 30 cm cm
   Godina izrade: 2020
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Oblaci & Kiše
   Tehnika: Akvarel (na papiru)
   Dimenzije: 20 x 30 cm cm
   Godina izrade: 2023
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Tri Devojčice
   Tehnika: Tempere (na papiru)
   Dimenzije: 20 x 26 cm cm
   Godina izrade: 2021
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Čamci Sa Cvećem
   Tehnika: Tempere (na papiru)
   Dimenzije: 16 x 18 cm
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Espreso
   Tehnika: Akvarel (na papiru)
   Dimenzije: 20 x 30 cm cm
   Godina izrade: 2023
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Moja Modna Ilustracija u kombinaciji sa pravim cvećem
   Tehnika: Drvene Bojice & Akvarel & Flomasteri (na papiru)
   Dimenzije: 20 x 30 cm cm
   Godina izrade: 2020
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Novogodišnji Poklon (Ajn Cvaj Policaj)
   Tehnika: Akvarel (na papiru)
   Dimenzije: 30 x 40 cm cm
   Godina izrade: 2023
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Mačići
   Tehnika: Tempere (na papiru)
   Dimenzije: 28 x 20 cm cm
   Godina izrade: 2014
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Miris Ruže (crtež iz anatomije)
   Tehnika: Drvene Bojice (na crnom kartonu)
   Dimenzije: 50 x 38 cm cm
   Godina izrade: 2023
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Moda & Stil
   Tehnika: Flomasteri & Drvene Bojice (na papiru)
   Dimenzije: 25 x 36 cm cm
   Godina izrade: 2020
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Moda & Stil
   Tehnika: Flomasteri (na papiru)
   Dimenzije: 16 x 24 cm cm
   Godina izrade: 2019
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Umorna Baba
   Tehnika: Ulje (na kartonu)
   Dimenzije: 20 x 30 cm cm
   Godina izrade: 2014
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Devojčica
   Tehnika: Akvarel (na papiru)
   Dimenzije: 18 x 14 cm cm
   Godina izrade: 2023
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Figura
   Tehnika: Grafitna Olovka (na papiru)
   Dimenzije: 20 x 30 cm cm
   Godina izrade: 2022
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Kučence
   Tehnika: Tempere (na papiru)
   Dimenzije: 30 x 19 cm cm
   Godina izrade: 2018
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Merlon Monro
   Tehnika: Zrnca kafe na kartonu
   Dimenzije: 46 x 37 cm
   Godina izrade: 2023
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Razigrani Deda
   Tehnika: Grafitna Olovka (na papiru)
   Dimenzije: 20 x 31 cm cm
   Godina izrade: 2023
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Kombinacija crteža i kuvane paste
   Tehnika: Drvene Bojice & Tempere (na papiru)
   Dimenzije: 20 x 30 cm cm
   Godina izrade: 2023
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: " Pospanost "
   Tehnika: Ulje (na kartonu)
   Dimenzije: 30 x 40 cm cm
   Godina izrade: 2018
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Najbolji Drugari
   Tehnika: Drvene Bojice & Tempere (na papiru)
   Dimenzije: 20 x 30 cm cm
   Godina izrade: 2023
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Portret
   Tehnika: Flomasteri & Drvene Bojice (na papiru)
   Dimenzije: 20 x 30 cm cm
   Godina izrade: 2022
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Malecka
   Tehnika: Drvene Bojice (na papiru)
   Dimenzije: 20 x 30 cm cm
   Godina izrade: 2022
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Crnkinja
   Tehnika: Drvene Bojice (na papiru)
   Dimenzije: 20 x 30 cm cm
   Godina izrade: 2022
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Beberonče
   Tehnika: Grafitna Olovka (na papiru)
   Dimenzije: 20x 30 cm cm
   Godina izrade: 2023
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Surfovanje
   Tehnika: Drvene Bojice & Tempere (na papiru)
   Dimenzije: 29 x 21 cm cm
   Godina izrade: 2023
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Relaksacija
   Tehnika: Akvarel (na papiru)
   Dimenzije: 20 x 31 cm cm
   Godina izrade: 2020
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: Prednja vuča
   Tehnika: Drvene Bojice & Tempere (na papiru)
   Dimenzije: 20 x 30 cm cm
   Godina izrade: 2022
   Datum postavljanja: 29.1.2023.
  • Naziv: " Seks U Kucnom Ambijentu "
   Tehnika: Tempera na novinama
   Datum postavljanja: 15.9.2016.
  • Naziv: " Evolucija Unazad "
   Tehnika: Akvarel & Suvi Pasteli
   Datum postavljanja: 15.9.2016.
  • Naziv: " Pejzaz "
   Tehnika: Akrilici
   Datum postavljanja: 15.9.2016.
  • Naziv: " Devojka Sa Dugom Kosom "
   Tehnika: Hemijska Olovka
   Datum postavljanja: 15.9.2016.
  • Naziv: " Mrtva Priroda "
   Tehnika: Akvarel
   Datum postavljanja: 15.9.2016.
  • Naziv: " Tresnje "
   Tehnika: Akvarel
   Datum postavljanja: 15.9.2016.
  • Naziv: " Divlja Tresnja "
   Tehnika: Akvarel
   Datum postavljanja: 15.9.2016.
  • Naziv: " Devojcica i Bizon "
   Tehnika: Akvarel
   Datum postavljanja: 15.9.2016.
  • Naziv: " Portret Devojcice "
   Tehnika: Grafitna Olovka
   Datum postavljanja: 15.9.2016.
  • Naziv: " Portret "
   Tehnika: Flomaster
   Datum postavljanja: 15.9.2016.
  • Naziv: " Pejzaz "
   Tehnika: Akvarel
   Datum postavljanja: 15.9.2016.
  • Naziv: " Devicanska Ostrva "
   Tehnika: Ulje Na Platnu
   Datum postavljanja: 15.9.2016.
  • Naziv: " Na Cvetnoj Poljani "
   Tehnika: Drvene Bojice
   Datum postavljanja: 15.9.2016.
  • Naziv: " Devojcica "
   Tehnika: Akvarel
   Datum postavljanja: 15.9.2016.
  • Naziv: " Piknik u Prirodi "
   Tehnika: Tempera & Suvi Pasteli
   Datum postavljanja: 15.9.2016.
  • Naziv: " Let "
   Tehnika: Suvi Pasteli & Tempera
   Datum postavljanja: 15.9.2016.
  • Naziv: " Pohota "
   Tehnika: Tempera
   Datum postavljanja: 15.9.2016.
  • Naziv: " Jovan Ducic "
   Tehnika: Akvarel
   Datum postavljanja: 15.9.2016.
  • Naziv: Moj 3-dimenzionalni crtez (kombinacija crteza i opiljaka od drvene bojice)
   Datum postavljanja: 15.9.2016.
  • Naziv: " Pticica "
   Tehnika: Akvarel & Suvi Pasteli
   Datum postavljanja: 15.9.2016.
  • Naziv: " Modna Linija - Sanel Leto 2016 " (ilustracija)
   Tehnika: Tempera & Hemijska Olovka
   Datum postavljanja: 15.9.2016.
  • Naziv: " I Snazni Su Ranjivi "
   Tehnika: Akvarel & Suvi Pasteli
   Datum postavljanja: 15.9.2016.
  • Naziv: Moderna Zena
   Tehnika: Tempera & Hemijska Olovka
   Datum postavljanja: 15.9.2016.
  • Naziv: Muzika
   Tehnika: Tempera
   Datum postavljanja: 15.9.2016.
 • Biografija:
  U osnovi Antički sam stvaralac i Renesansni Majstor slikarstva,prosvetna ličnost sa pedagoškim iskustvom,profesor odnosno diplomirani nastavnik likovne kulture,a u slikarskom smislu sam pre svega realista,zatim impresionista,nadrealista a onda hiper i fotorealista. Umetnički uzori su mi najveći i najgenijalniji stvaralački umovi koji su ikada živeli i hodali Zemljom: Mikelanđelo,Leonardo Da Vinči,El Greko,Ticijan,Tintoreto,Rafaelo,Rubens,Predić,Jovanović,Botičeli i mnogi drugi vrhunski umetnici iz davnih ali i iz ovih sadašnjih vremena. Bavim se dalje intenzivno umetničkom fotografijom (sve fotografije na mom profilu,od prve do poslednje sam lično napravio i postavio ovde a ima i biće ih vremenom na desetine i desetine hiljada) kulinarstvom,karvingom odnosno umetnošću ukrašavanja hrane,origamijem,poslastičarstvom,takođe,majstor sam ikebane,zatim bavim se književnošću i pisanjem pozorišne i filmske kritike,eseja i kolumni a sve ovo isključivo za svoju dušu,zatim pisanjem putopisa,poema,pesama,priča,a i u pripremi je nastanak moje zbirke priloga o umetnosti i stvaralaštvu uopšteno. Volim da čitam i da se zanimam za nauku,religiju i kulturu,a posebno me interusuju:astro i nuklearna fizika,evoluciona biologija,botanika,teološke doktrine,optika,žurnalistika,filosofija,paleontologija,lingvistika,geologija,socijala psihologija,medicina,kosmologija,geografija,ekonomske i pravne nauke itd. Isto tako,bavim se crtanjem ilustracija,karikatura,satiričnih slika,floralnih crteža kao i grafičkim radom,primenjenom umetnošću,modnim dizajnom i povremeno modnim šivenjem. Volim sport i redovno ga upražnjavam uz brojne osvojene medalje na raznim sportskim takmičenjima,konkretno bavim se rekreativno trčanjem,povremeno plivanjem i vežbanjem na otvorenim teretanama. Za svoje umetničko delanje nagrađivan sam mnogo puta sa prvim mestom kao i sa brojnim pohvalnicama,od stručne žirirane komisije na velikom broju svojih takmičarskih i kolektivnih izložbi. Naročito mi je drago kao što mi je čast i zadovoljstvo,što sam na svom fejzbuk profilu svojevremeno dobio nesebičnu javnu podršku za svoje umetničko angažovanje i stvaralaštvo od vrhunskih umetnika širom sveta sa svih šest kontinenata,mnogih poznatih javnih ličnosti,svetski popularnih muzičkih bendova kao i producentskih kuća koje oni zastupaju,zatim od pojedinih velikana devete umetnosti,mnogih operskih zvezda,pevača,naučnika,eminentnih profesora sa Univerziteta u Sorboni,doktora nauka i to sa Kenbridž Univerziteta,čak i izvesnih američkih političara kao i od jednog od bivših predsednika Skupštine Srbije. Posebna mi je čast i veliko veliko zadovoljstvo takođe,da sam dobio javnu podršku za svoj umetnički rad od jednog svetskog latino benda " Alesis i Fido " čije pesme jako volim a koje imaju zbirno preko milijardu preslušavanja i pregleda na YouTube kanalima širom sveta. Kosmopolita sam i ostrašćeni svetski putnik,dakle obožavam da putujem kad god mi se za to ukaže prilika te sam tako obišao mnoge svetske odnosno evropske metropole i gradove kao i regije od Pariza,preko Rima,do Brisela,Beča,Ženeve,Berlina,Kopenhagena,Stokholma itd. Izuzetno mnogo volim umetnost i okrenut sam lepoti,mladosti i mladalačkoj energiji za koju živim kao što i naročito volim muziku,prirodu i humor te sam stoga veliki esteta i zaljubljenik sam i verujem u mudrost,dobrotu i lepotu,za koju smatram da će na kraju spasiti svet s tim da su lepota,dobrota,mudrost i inteligencija jedini Bog u koga istinski verujem,koga imam i za koga znam. Naročito stremim ka svim onim stvarima u životu koje imaju svoju logiku,smisla,sadržaja,dubine i koja su okrenuta čoveku i humanosti kao i ka pozitivnim ishodima a koja su prosvećujućeg karaktera
 • Podaci za kontakt:
Pridružite se našoj stranici na -u!
© 2024 - Portal savremenih slikara - Kontakt: slikari.rs@gmail.com
Partner: www.kunstmaler.online