• Rafael Samec

 • 

  Slike:
  • Naziv: Radost
   Tehnika: akril
   Dimenzije: 50x50 cm cm
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 03.5.2013.
  • Naziv: Radost
   Tehnika: akril
   Dimenzije: 50x50 cm cm
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 03.5.2013.
  • Naziv: Radost
   Tehnika: akril
   Dimenzije: 50x50 cm cm
   Godina izrade: 2013
   Datum postavljanja: 03.5.2013.
  • Naziv: Polje
   Tehnika: kombinirana tehnika
   Dimenzije: 31x24 cm cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 26.11.2012.
  • Naziv: Polje
   Tehnika: kombinirana tehnika
   Dimenzije: 34x21 cm cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 26.11.2012.
  • Naziv: Polje
   Tehnika: kombinirana tehnika
   Dimenzije: 31x24 cm cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 26.11.2012.
  • Naziv: Polje
   Tehnika: kombinirana tehnika
   Dimenzije: 31x24 cm cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 26.11.2012.
  • Naziv: Polje
   Tehnika: kombinirana tehnika
   Dimenzije: 31x24 cm cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 26.11.2012.
  • Naziv: Polje
   Tehnika: kombinirana tehnika
   Dimenzije: 34x21 cm cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 26.11.2012.
  • Naziv: Polje
   Tehnika: kombinirana tehnika
   Dimenzije: 34x21 cm cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 26.11.2012.
  • Naziv: Polje
   Tehnika: kombinirana tehnika
   Dimenzije: 34x21 cm cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 26.11.2012.
  • Naziv: Polje
   Tehnika: kombinirana tehnika
   Dimenzije: 80x80 cm cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 26.11.2012.
  • Naziv: Polje
   Tehnika: zemlja, akril
   Dimenzije: 100x80 cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 23.11.2012.
  • Naziv: Polje
   Tehnika: zemlja, akril
   Dimenzije: 70X60 cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 23.11.2012.
  • Naziv: Polje
   Tehnika: zemlja, akril
   Dimenzije: 70X60 cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 23.11.2012.
  • Naziv: Polje
   Tehnika: zemlja, akril
   Dimenzije: 70X60 cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 23.11.2012.
  • Naziv: Polje
   Tehnika: zemlja, akril
   Dimenzije: 100x80 cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 23.11.2012.
  • Naziv: Polje
   Tehnika: zemlja, akril
   Dimenzije: 70X60 cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 23.11.2012.
  • Naziv: Polje
   Tehnika: zemlja, akril
   Dimenzije: 70X60 cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 23.11.2012.
  • Naziv: Zalivi
   Tehnika: zemlja, akril
   Dimenzije: 70X60 cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 23.11.2012.
  • Naziv: Zemlja pleše
   Tehnika: zemlja, akril
   Dimenzije: 70X60 cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 23.11.2012.
  • Naziv: Zemlja pleše
   Tehnika: zemlja, akril
   Dimenzije: 70X60 cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 23.11.2012.
  • Naziv: Pokrajina
   Tehnika: zemlja, akril
   Dimenzije: 40x40 cm cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 23.11.2012.
  • Naziv: Polje
   Tehnika: zemlja, akril
   Dimenzije: 40x40 cm cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 23.11.2012.
  • Naziv: Polje
   Tehnika: zemlja, akril
   Dimenzije: 40x40 cm cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 23.11.2012.
  • Naziv: Polje
   Tehnika: kombinirana tehnika
   Dimenzije: 40x40 cm cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 23.11.2012.
  • Naziv: Polje
   Tehnika: zemlja, akril
   Dimenzije: 40x40 cm cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 23.11.2012.
  • Naziv: Polje
   Tehnika: zemlja, pozlata
   Dimenzije: 40x40 cm cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 23.11.2012.
  • Naziv: Pokrajina
   Tehnika: kombinirana tehnika
   Dimenzije: 40x40 cm cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 23.11.2012.
  • Naziv: Pokrajina
   Tehnika: kombinirana tehnika
   Dimenzije: 40x40 cm cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 23.11.2012.
  • Naziv: Pokrajina
   Tehnika: kombinirana tehnika
   Dimenzije: 40x40 cm cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 23.11.2012.
  • Naziv: Pokrajina
   Tehnika: kombinirana tehnika
   Dimenzije: 50x50 cn cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 23.11.2012.
  • Naziv: Pokrajina
   Tehnika: kombinirana tehnika
   Dimenzije: 40x40 cm cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 23.11.2012.
  • Naziv: Pokrajina
   Tehnika: kombinirana tehnika
   Dimenzije: 60x50 cm cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 23.11.2012.
  • Naziv: Pokrajina
   Tehnika: kombinirana tehnika
   Dimenzije: 70X60 cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 23.11.2012.
  • Naziv: Pokrajina
   Tehnika: kombinirana tehnika
   Dimenzije: 70X60 cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 23.11.2012.
  • Naziv: Pokrajina
   Tehnika: kombinirana tehnika
   Dimenzije: 70X60 cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 23.11.2012.
  • Naziv: Pokrajina
   Tehnika: kombinirana tehnika
   Dimenzije: 70X60 cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 23.11.2012.
  • Naziv: Pokrajina
   Tehnika: k
   Dimenzije: 40x40 cm cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 23.11.2012.
  • Naziv: Pokrajina
   Tehnika: kombinirana tehnika
   Dimenzije: 40x40 cm cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 23.11.2012.
  • Naziv: Pokrajina
   Tehnika: kombinirana tehnika
   Dimenzije: 40x40 cm cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 23.11.2012.
  • Naziv: Pokrajina
   Tehnika: kombinirana tehnika
   Dimenzije: 40x40 cm cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 23.11.2012.
  • Naziv: Polja v Litiji III
   Tehnika: kombinirana tehnika
   Dimenzije: 60x50 cm cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 23.11.2012.
  • Naziv: Polja v Litiji II
   Tehnika: kombinirana tehnika
   Dimenzije: 60x50 cm cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 23.11.2012.
  • Naziv: Polja v Litiji I
   Tehnika: kombinirana tehnika
   Dimenzije: 60x50 cm cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 23.11.2012.
  • Naziv: Rdeče okno
   Tehnika: kombinirana tehnika
   Dimenzije: 60x50 cm cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 23.11.2012.
  • Naziv: Proti meni
   Tehnika: kombinirana tehnika
   Dimenzije: 60x50 cm cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 23.11.2012.
  • Naziv: Otoki
   Tehnika: kombinirana tehnika
   Dimenzije: 60x50 cm cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 23.11.2012.
  • Naziv: Zlato na drugi strani
   Tehnika: kombinirana tehnika
   Dimenzije: 60x50 cm cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 23.11.2012.
  • Naziv: Zlati pogledi
   Tehnika: kombinirana tehnika
   Dimenzije: 60x50 cm cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 23.11.2012.
  • Naziv: Dualnost
   Tehnika: kombinirana tehnika
   Dimenzije: 60x50 cm cm
   Godina izrade: 2012
   Datum postavljanja: 23.11.2012.
 • Biografija:
 • Podaci za kontakt:
Pridružite se našoj stranici na -u!
© 2024 - Portal savremenih slikara - Kontakt: slikari.rs@gmail.com
Partner: www.kunstmaler.online