• Tijana Grujić

 • 

  Slike:
  • Naziv: autoportretisanje
   Tehnika: kombinovana,kolaž fotografija
   Godina izrade: 2011.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: autoportretisanje
   Tehnika: kombinovana,kolaž fotografija
   Godina izrade: 2011.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: autoportretisanje
   Tehnika: kombinovana,kolaž fotografija
   Godina izrade: 2011.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: autoportretisanje
   Tehnika: kombinovana,kolaž fotografija
   Godina izrade: 2011.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: autoportretisanje
   Tehnika: kombinovana,kolaž fotografija
   Godina izrade: 2011.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: autoportretisanje
   Tehnika: kombinovana,kolaž fotografija
   Godina izrade: 2011.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: autoportretisanje
   Tehnika: kombinovana,kolaž fotografija
   Godina izrade: 2011.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: autoportretisanje
   Tehnika: kombinovana,kolaž fotografija
   Godina izrade: 2011.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: autoportretisanje
   Tehnika: kombinovana,kolaž fotografija
   Godina izrade: 2011.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: autoportretisanje
   Tehnika: kombinovana,kolaž fotografija
   Godina izrade: 2011.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: autoportretisanje
   Tehnika: kombinovana,kolaž fotografija
   Godina izrade: 2011.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: autoportretisanje
   Tehnika: kombinovana,kolaž fotografija
   Godina izrade: 2011.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: autoportretisanje
   Tehnika: kombinovana,kolaž fotografija
   Godina izrade: 2011.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: autoportretisanje
   Tehnika: kombinovana,kolaž fotografija
   Godina izrade: 2011.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: autoportretisanje
   Tehnika: kombinovana,kolaž fotografija
   Godina izrade: 2011.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: autoportretisanje
   Tehnika: kombinovana,kolaž fotografija
   Godina izrade: 2011.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: autoportretisanje
   Tehnika: kombinovana,kolaž fotografija
   Godina izrade: 2011.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: autoportretisanje
   Tehnika: kombinovana,kolaž fotografija
   Godina izrade: 2011.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: autoportretisanje
   Tehnika: kombinovana,kolaž fotografija
   Godina izrade: 2011.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: autoportretisanje
   Tehnika: kombinovana,kolaž fotografija
   Godina izrade: 2011.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: autoportretisanje
   Tehnika: kombinovana,kolaž fotografija
   Godina izrade: 2011.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: autoportretisanje
   Tehnika: kombinovana,kolaž fotografija
   Godina izrade: 2011.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: autoportretisanje
   Tehnika: kombinovana,kolaž fotografija
   Godina izrade: 2011.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: autoportretisanje
   Tehnika: kombinovana,kolaž fotografija
   Godina izrade: 2011.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: autoportretisanje
   Tehnika: kombinovana,kolaž fotografija
   Godina izrade: 2011.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: ...nedorečeni i nedovršeni.../...incomplete and unfinished...
   Tehnika: akril na platnu
   Godina izrade: 2010.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: ...nedorečeni i nedovršeni.../...incomplete and unfinished...
   Tehnika: akril na platnu
   Godina izrade: 2010.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: ...nedorečeni i nedovršeni.../...incomplete and unfinished...
   Tehnika: akril na platnu
   Godina izrade: 2010.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: ...nedorečeni i nedovršeni.../...incomplete and unfinished...
   Tehnika: akril na platnu
   Dimenzije: 160x110 cm
   Godina izrade: 2010.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: ...nedorečeni i nedovršeni.../...incomplete and unfinished...
   Tehnika: akril na platnu
   Dimenzije: 160x110 cm
   Godina izrade: 2010.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: ...nedorečeni i nedovršeni.../...incomplete and unfinished...
   Tehnika: akril na platnu
   Dimenzije: 160x110 cm
   Godina izrade: 2010.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: ...nedorečeni i nedovršeni.../...incomplete and unfinished...
   Tehnika: akril na platnu
   Dimenzije: 160x110 cm
   Godina izrade: 2010.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: ...nedorečeni i nedovršeni.../...incomplete and unfinished...
   Tehnika: akril na platnu
   Dimenzije: 160x110 cm
   Godina izrade: 2010.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: ...nedorečeni i nedovršeni.../...incomplete and unfinished...
   Tehnika: akril na platnu
   Dimenzije: 160x110 cm
   Godina izrade: 2010.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: ...nedorečeni i nedovršeni.../...incomplete and unfinished...
   Tehnika: akril na platnu
   Dimenzije: 160x110 cm
   Godina izrade: 2010.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: ...nedorečeni i nedovršeni.../...incomplete and unfinished...
   Tehnika: akril na platnu
   Dimenzije: 160x110 cm
   Godina izrade: 2010.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: ...nedorečeni i nedovršeni.../...incomplete and unfinished...
   Tehnika: akril na platnu
   Dimenzije: 160x110 cm
   Godina izrade: 2010.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: ...nedorečeni i nedovršeni.../...incomplete and unfinished...
   Tehnika: akril na platnu
   Godina izrade: 2010.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: ...nedorečeni i nedovršeni.../...incomplete and unfinished...(Izložba) 2011..
   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: ...nedorečeni i nedovršeni.../...incomplete and unfinished...(Izložba) 2011..
   Tehnika: akril na platnu
   Godina izrade: 2010.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: ...nedorečeni i nedovršeni.../...incomplete and unfinished...(Izložba) 2011..
   Tehnika: akril na platnu
   Godina izrade: 2010.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: ...nedorečeni i nedovršeni.../...incomplete and unfinished...(Izložba) 2011..
   Tehnika: akril na platnu
   Godina izrade: 2010.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: Mrtva priroda
   Tehnika: crtež:olovka
   Dimenzije: 30x52 cm
   Godina izrade: 2013.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: Mrtva priroda
   Tehnika: crtež:olovka
   Dimenzije: 30x52 cm
   Godina izrade: 2013.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: Mrtva priroda
   Tehnika: crtež:olovka
   Dimenzije: 30x52 cm
   Godina izrade: 2012.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: Mrtva priroda
   Tehnika: bojeni crtež:kombinovana tehnika
   Dimenzije: 30x52 cm
   Godina izrade: 2013.

   prodato

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: Mrtva priroda
   Tehnika: crtež:olovka
   Godina izrade: 2012.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: Mrtva priroda
   Tehnika: crtež:olovka
   Dimenzije: 30x52 cm
   Godina izrade: 2012.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: Mrtva priroda
   Tehnika: crtež:olovka
   Dimenzije: 30x52 cm
   Godina izrade: 2012.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: Mrtva priroda
   Tehnika: crtež:olovka
   Dimenzije: 30x52 cm
   Godina izrade: 2012.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: Mrtva priroda
   Tehnika: crtež:olovka
   Dimenzije: 30x52 cm
   Godina izrade: 2012.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: Mrtva priroda
   Tehnika: crtež:olovka
   Dimenzije: 30x52 cm
   Godina izrade: 2012.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: Mrtva priroda
   Tehnika: crtež:olovka
   Dimenzije: 30x52 cm
   Godina izrade: 2010.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: Mrtva priroda
   Tehnika: crtež:olovka
   Dimenzije: 30x52 cm
   Godina izrade: 2007.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: Mrtva priroda
   Tehnika: crtež:olovka
   Dimenzije: 30x52 cm
   Godina izrade: 2007.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: Mrtva priroda
   Tehnika: crtež:olovka
   Dimenzije: 30x52 cm
   Godina izrade: 2007.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: Mrtva priroda
   Tehnika: crtež:olovka
   Dimenzije: 30x52 cm
   Godina izrade: 2007.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: Mrtva priroda
   Tehnika: crtež:olovka
   Dimenzije: 30x52 cm
   Godina izrade: 2007.

   prodato

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: Mrtva priroda,koren
   Tehnika: crtež:olovka
   Dimenzije: 30x52 cm
   Godina izrade: 2009.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: Mrtva priroda,koren
   Tehnika: crtež:olovka
   Dimenzije: 30x52 cm
   Godina izrade: 2009.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: Mrtva priroda,koren
   Tehnika: crtež:olovka
   Dimenzije: 30x52 cm
   Godina izrade: 2009.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: Mrtva priroda
   Tehnika: crtež:olovka
   Dimenzije: 30x52 cm
   Godina izrade: 2009.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: Mrtva priroda
   Tehnika: crtež:olovka
   Dimenzije: 30x52 cm
   Godina izrade: 2010.

   prodato

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: Mrtva priroda
   Tehnika: crtež:olovka
   Dimenzije: 30x52 cm
   Godina izrade: 2010.

   prodato

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: Mrtva priroda
   Tehnika: crtež:olovka
   Dimenzije: 30x52 cm
   Godina izrade: 2010.

   prodato

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: Mrtva priroda
   Tehnika: crtež:olovka
   Dimenzije: 30x52 cm
   Godina izrade: 2010.

   prodato

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: Mrtva priroda
   Tehnika: crtež:olovka
   Dimenzije: 30x52 cm
   Godina izrade: 2010.

   prodato

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: ......I nije sve tako crno......
   Tehnika: kombinovana,akril,kolaž
   Dimenzije: 40x40 cm
   Godina izrade: 2007.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: ......I nije sve tako crno......
   Tehnika: kombinovana,akril,kolaž
   Dimenzije: 40x40 cm
   Godina izrade: 2007.

   cena: kontakritari autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: ......I nije sve tako crno......
   Tehnika: kombinovana,akril, kolaž
   Dimenzije: 40x40 cm
   Godina izrade: 2007.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: ......I nije sve tako crno......
   Tehnika: kombinovana,akril,kolaž
   Dimenzije: 40x40 cm
   Godina izrade: 2007.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: ......I nije sve tako crno......
   Tehnika: kombinovana,akril,kolaž
   Dimenzije: 40x40 cm
   Godina izrade: 2007.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: ......I nije sve tako crno......
   Tehnika: kombinovana,akril,kolaž
   Dimenzije: 40x40 cm
   Godina izrade: 2007.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: ......I nije sve tako crno......
   Tehnika: kombinovana,akril,kolaž
   Dimenzije: 40x40 cm
   Godina izrade: 2007.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: ......I nije sve tako crno......
   Tehnika: kombinovana,akril,kolaž
   Dimenzije: 40x40 cm
   Godina izrade: 2007.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: .....I nije sve tako crno......
   Tehnika: instalacija,detalj
   Godina izrade: 2007.
   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: ......I nije sve tako crno......
   Tehnika: instalacija,detalj
   Godina izrade: 2007.
   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: ......I nije sve tako crno......
   Tehnika: instalacija,deo
   Godina izrade: 2007.
   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: ......I nije sve tako crno......
   Tehnika: instalacija,deo
   Godina izrade: 2007.
   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: ......I nije sve tako crno......
   Tehnika: instalacija,deo
   Godina izrade: 2007.
   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: ......I nije sve tako crno......
   Tehnika: instalacija,deo
   Godina izrade: 2007.
   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: ......I nije sve tako crno......
   Tehnika: kombinovana,akril,mermerno brašno
   Dimenzije: 50cmx70cm cm
   Godina izrade: 2001.

   prodata

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: ......I nije sve tako crno......
   Tehnika: kombinovana,akril,mermerno brašno
   Dimenzije: 100cmx70cm cm
   Godina izrade: 2001.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: ......I nije sve tako crno......
   Tehnika: kombinovana,akril,mermerno brašno
   Dimenzije: 100cmx70cm cm
   Godina izrade: 2001.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: ......I nije sve tako crno......
   Tehnika: kombinovana,akril,mermerno brašno
   Dimenzije: 100cmx70cm cm
   Godina izrade: 2001.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: ......I nije sve tako crno......
   Tehnika: kombinovana,akril,mermerno brašno
   Dimenzije: 100cmx70cm cm
   Godina izrade: 2001

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: ......I nije sve tako crno......
   Tehnika: kombinovana,akril,mermerno brašno
   Dimenzije: 50cmx70cm cm
   Godina izrade: 2001.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: ......I nije sve tako crno......
   Tehnika: kombinovana,akril,mermerno brašno
   Dimenzije: 50cmx70cm cm
   Godina izrade: 2001.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
  • Naziv: ......I nije sve tako crno......
   Tehnika: kombinovana,akril,mermetno brašno
   Dimenzije: 50cmx70cm cm
   Godina izrade: 2001.

   cena:kontaktirati autora

   Datum postavljanja: 06.4.2013.
 • Biografija:
  Biografija:

  Ime i prezime: Tijana Grujić
  Datum rođenja: 10.08.1977. Bečej, Srbija
  Majka dva dečaka.
  Obrazovanje: Visoko,VII stepen stručne spreme Akademski slikar i profesor likovne kulture (klasa 2004. profesor Jovan Rakidžić). Završila studije 10.06.2004. (likovni odsek, smer slikarstvo)
  Akademija Umetnosti Novi Sad,
  Adresa: Đure Jakšića 7
  Radna biografija:
  Samostalana multimedijalna izložba fotografije, film, performans (“Multimedia Art”Novi Sad) 2000 god.
  Javni performans (Exit festival Novi sad, Srbija ) 2000. god.
  Javni performans (Kula, Srbija) 2001. god
  Samostalna izložba slika (Akademija Umetnosti Novi sad, Srbija) 2002. god.
  Samostalna izložba slika, instalacije, performans (galerija “Krug” Bečej, Srbija) 2008. god.
  Samostalna izložba slika (galerija ”Krug” Bečej, Srbija) 2011. god.
  Radno iskustvo u prosveti:
  Od septembra 2004 godine u osnovnim i srednjim školama u Bečeju. Stalno zaposlena u Osnovnoj Školi „Zdravko Gložanski“ Bečej kao profesor likovne kulture od 2006. god.
  Položena licenca za rad u nastavi (06.05.2010.) Beograd, Ministarstvo Prosvete Republike Srbije
  Položeni stručni (akreditovani ) seminari za rad sa decom u nastavi osnovno školskog obrazovanja.
  Seminari za inkluziju (rad sa decom ometenom u razvoju i sa posebnim potrebama)
  Seminari vezani za standarde u nastavi likovne kulture.
  Priprema dece za prijemni ispit u srednje umetničke škole i škole za dizajn.
  Rad sa decom na radionicama, organizovanje dečijih izložbi, predstava, izrada scenografija i kostima za predstave, učestvovanje na raznilm likovnim konkursima na nivou republike Srbije (učenici postižu visoke rezultate i osvajaju nagrade).
  Organizovanje privatnih časova i priprema za prijemni ispit u srednje umetničke škole i Akademije umetnosti.  Aktivnosti:
  Dizajn – Prodaja slika – Konsultacije

  - Prodaja: crteža i slika, raznih tehnika i formata na raznim podlogama …
  - Rad na dizajnu za ambalažu, logoe, marketing, promocija firmi i javnih događaja.
  - Moguć i POTREBAN DOGOVOR o slikama, temi, koloru, itd., koji bi se uklopio u odrđene enterijere
  (ako se kupuju dela ciljano za određeni prostor: javni, poslovni ili stambeni).
  - Konsulatacije, korekcije radova, PRIPREMNI časovi za srednje umetničke škole i akademije umetnosti.


 • Podaci za kontakt:
  Adresa: Predraga Hadnađeva 11., 21220 Bečej
  E-mail: tijanag@stcable.net
  Internet: www.facebook.com/pages/Tijana-Gruji%C4%87-
Pridružite se našoj stranici na -u!
© 2024 - Portal savremenih slikara - Kontakt: slikari.rs@gmail.com
Partner: www.kunstmaler.online