• Ana Dobrilović

 • 

  Slike:
  • Naziv: Romanijska 92
   Tehnika: Akrilik na platnu
   Dimenzije: 80x60 cm
   Godina izrade: 2024

   Slika nastala na Likovnoj koloniji u Palama

   Datum postavljanja: 21.5.2024.
  • Naziv: Klima je istopila sat
   Tehnika: Akril na platnu
   Dimenzije: 80x60 cm
   Godina izrade: 2023.

   Likovna kolonija

   Datum postavljanja: 21.5.2023.
  • Naziv: Ikona
   Tehnika: Ulje na papiru
   Dimenzije: 25x30 cm cm
   Godina izrade: 2023.
   Datum postavljanja: 12.2.2023.
  • Naziv: Klovn
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 90x60 cm cm
   Godina izrade: 2022.
   Datum postavljanja: 03.10.2022.
  • Naziv: Podgrab
   Tehnika: Akril na papiru
   Dimenzije: 70x50 cm cm
   Godina izrade: 2022
   Datum postavljanja: 23.8.2022.
  • Naziv: 3. oktobar 2021.
   Tehnika: Pasteli
   Dimenzije: 39x27,5 cm
   Godina izrade: 2021.
   Datum postavljanja: 19.1.2022.
  • Naziv: Manastir
   Tehnika: Pasteli
   Dimenzije: 27,5x39 cm
   Godina izrade: 2022.
   Datum postavljanja: 19.1.2022.
  • Naziv: Sunce i sjena
   Tehnika: Slika na staklu
   Dimenzije: 25x21 cm
   Godina izrade: 2021
   Datum postavljanja: 19.1.2022.
  • Naziv: Panem et circenses
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 100x80 cm
   Godina izrade: 2021.

   Master rad Figure na pozornici apsurda, ALU Sarajevo

   Datum postavljanja: 09.5.2021.
  • Naziv: Postoji li granica između stvarnosti i karnevala?
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 90x70 cm
   Godina izrade: 2020.

   Master rad Figure na pozornici apsurda, ALU Sarajevo

   Datum postavljanja: 09.5.2021.
  • Naziv: Tonemo u mrak. Zar nećemo tražiti svjetlost?
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 50x40 cm
   Godina izrade: 2020.

   Master rad Figure na pozornici apsurda, ALU Sarajevo

   Datum postavljanja: 09.5.2021.
  • Naziv: Da li je preostalo mjesta za čovjeka?
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 90x70 cm
   Godina izrade: 2019.

   Master rad Figure na pozornici apsurda, ALU Sarajevo

   Datum postavljanja: 09.5.2021.
  • Naziv: Kako živjeti da bismo preživjeli?
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 60x50 cm
   Godina izrade: 2020.

   Master rad Figure na pozornici apsurda, ALU Sarajevo

   Datum postavljanja: 09.5.2021.
  • Naziv: Smiješno u užasnom, užasno u smiješnom
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 60x40 cm
   Godina izrade: 2020.

   Master rad Figure na pozornici apsurda, ALU Sarajevo

   Datum postavljanja: 09.5.2021.
  • Naziv: Figure na pozornici apsurda
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 80x100 cm
   Godina izrade: 2020.

   Master rad Figure na pozornici apsurda, ALU Sarajevo

   Datum postavljanja: 09.5.2021.
  • Naziv: Svijet gori. A vi se smijete?
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 40x60 cm
   Godina izrade: 2020.

   Master rad Figure na pozornici apsurda, ALU Sarajevo

   Datum postavljanja: 09.5.2021.
  • Naziv: Zar padamo neprestano?
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 100x80 cm
   Godina izrade: 2019.

   Master rad Figure na pozornici apsurda, ALU Sarajevo

   Datum postavljanja: 09.5.2021.
  • Naziv: M
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 30x40 cm
   Godina izrade: 2020.
   Datum postavljanja: 10.11.2020.
  • Naziv: Imitacija različitih materijala
   Tehnika: Olovka, tuš - pero, lavirani tuš, tempere, akril, ulje
   Dimenzije: 40x30 cm
   Godina izrade: 2017.

   Vježba na predmetu Likovna forma I

   Datum postavljanja: 10.11.2020.
  • Naziv: Skica za grafiku
   Tehnika: Lavirani tuš
   Dimenzije: 19x27 cm
   Godina izrade: 2017.
   Datum postavljanja: 10.11.2020.
  • Naziv: Skica za grafiku
   Tehnika: Lavirani tuš
   Dimenzije: 19x27 cm
   Godina izrade: 2017.
   Datum postavljanja: 10.11.2020.
  • Naziv: Portret
   Tehnika: Ugljen
   Dimenzije: 30x50 cm
   Godina izrade: 2017.
   Datum postavljanja: 10.11.2020.
  • Naziv: Portret
   Tehnika: Ugljen
   Dimenzije: 30x50 cm
   Godina izrade: 2017.
   Datum postavljanja: 10.11.2020.
  • Naziv: Večernji akt III
   Tehnika: Olovka
   Dimenzije: 50x70 cm
   Godina izrade: 2017.
   Datum postavljanja: 10.11.2020.
  • Naziv: Večernji akt II
   Tehnika: Olovka
   Dimenzije: 50x70 cm
   Godina izrade: 2017.
   Datum postavljanja: 10.11.2020.
  • Naziv: Večernji akt I
   Tehnika: Olovka
   Dimenzije: 50x70 cm
   Godina izrade: 2017.
   Datum postavljanja: 10.11.2020.
  • Naziv: Primorje
   Tehnika: Ulje na kaširanom platnu
   Dimenzije: 30x25 cm
   Godina izrade: 2019.
   Datum postavljanja: 30.11.2019.
  • Naziv: Manastir Ostrog
   Tehnika: Ulje na kaširanom platnu
   Dimenzije: 18x24 cm
   Godina izrade: 2019.
   Datum postavljanja: 30.11.2019.
  • Naziv: Portret po narudži
   Tehnika: Ulje na kaširanom platnu
   Dimenzije: 45x55 cm
   Godina izrade: 2019.
   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Autoportret
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 45x55 cm
   Godina izrade: 2019.
   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Svjedok raspadajućeg sistema vrijednosti
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 75x45 cm
   Godina izrade: 2019.
   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Prizor iz mesnice
   Tehnika: Ulje na kartonu
   Dimenzije: 30x40 cm
   Godina izrade: 2019.
   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Toplo osvjetljeno cvijeće
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 55x45 cm
   Godina izrade: 2019.
   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Seoski pejzaž
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 18x24 cm
   Godina izrade: 2019.
   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Koliba u Džimrijama
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 55x45 cm
   Godina izrade: 2018.
   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Pogled na Romaniju
   Tehnika: Ulje na kaširanom platnu
   Dimenzije: 30x20 cm
   Godina izrade: 2018.
   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Redukcija pejzaža II
   Tehnika: Ulje na kaširanom platnu
   Dimenzije: 25x30 cm
   Godina izrade: 2018.
   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Redukcija pejzaža
   Tehnika: Ulje na kaširanom platnu
   Dimenzije: 30x25 cm
   Godina izrade: 2018.
   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Maja
   Tehnika: Akril na papiru
   Dimenzije: 70x50 cm
   Godina izrade: 2018.

   Rad nastao u okviru predmeta Večernji akt

   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Blidinje II
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 70x90 cm
   Godina izrade: 2018.

   Slika nastala na "Eko koloniji 2019" u Blidinju

   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Blidinje
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 90x70 cm
   Godina izrade: 2018.

   Slika nastala na "Eko koloniji 2019" u Blidinju

   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Bogorodica Smolenska
   Tehnika: Ulje na grafičkom Canson papiru
   Dimenzije: 25x30 cm
   Godina izrade: 2019.
   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Beli anđeo
   Tehnika: Ulje na grafičkom Canson papiru
   Dimenzije: 25x30 cm
   Godina izrade: 2019.
   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Sveti evanđelist Luka
   Tehnika: Ulje na kaširanom platnu
   Dimenzije: 25x30 cm
   Godina izrade: 2018.
   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Sveti Nikola
   Tehnika: Ulje na kaširanom platnu
   Dimenzije: 30x40 cm
   Godina izrade: 2018.
   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Isus Jagnje Božije
   Tehnika: Ulje na kaširanom platnu
   Dimenzije: 30x40 cm
   Godina izrade: 2016/17.
   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Samoća je privilegija
   Tehnika: Ulje na kaširanom platnu
   Dimenzije: 20x30 cm
   Godina izrade: 2018.
   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Kopija iluminacije The turtle doves, 12. stoljeće
   Tehnika: Jajčana tempera + pozlata
   Dimenzije: 20x20 cm
   Godina izrade: 2018.
   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Kolaž u slici, slika u kolažu
   Tehnika: Ulje na kartonu + kolaž
   Dimenzije: 70x90 cm
   Godina izrade: 2018.
   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Predodređenost ili slučajnost?
   Tehnika: Ulje na kaširanom platnu
   Dimenzije: 18x24 cm
   Godina izrade: 2018.
   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Trenutak kontemplacije
   Tehnika: Ulje na kartonu
   Dimenzije: 15,5x14x5 cm
   Godina izrade: 2018.

   Diplomski rad

   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Skica za diplomski
   Tehnika: Ulje na kartonu
   Dimenzije: 20,5x25 cm
   Godina izrade: 2018.
   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Tišina je oblik praznine
   Tehnika: Ulje na papiru
   Dimenzije: 50x70 cm
   Godina izrade: 2019.

   Diplomski rad

   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Svijest o "ja"
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 40x30 cm
   Godina izrade: 2019.

   Diplomski rad

   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Vizija spasenja
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 50x40 cm
   Godina izrade: 2018.

   Diplomski rad

   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Besmislenost i slučajnost
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 30x20 cm
   Godina izrade: 2019.

   Diplomski rad

   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Šta je to svijet? Kako sam u njega dospio?
   Tehnika: Ulje na kaširanom platnu
   Dimenzije: 45x55 cm
   Godina izrade: 2019.
   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Zašto?
   Tehnika: Ulje na kaširanom platnu
   Dimenzije: 40x40 cm
   Godina izrade: 2019.

   Diplomski rad

   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Tišina kao saveznik na putu samospoznaje
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 50x40 cm
   Godina izrade: 2018.

   Diplomski rad

   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Bez tuđih putokaza
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 90x70 cm
   Godina izrade: 2019.

   Diplomski rad

   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Autentično egzistiranje
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 50x60 cm
   Godina izrade: 2018.

   Diplomski rad

   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Tragična bačenost u vrtlog egzistencije
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 70x90 cm
   Godina izrade: 2019.

   Diplomski rad

   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Gomila je laž
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 45x30 cm
   Godina izrade: 2018.

   Diplomski rad

   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Strah
   Tehnika: Ulje na kartonu
   Dimenzije: 41x41 cm
   Godina izrade: 2015.
   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Ljutnja
   Tehnika: Ulje na kartonu
   Dimenzije: 41x41 cm
   Godina izrade: 2015.
   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Portret biskupa
   Tehnika: Ulje na kartonu
   Dimenzije: 36x48 cm
   Godina izrade: 2015.
   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Ivo Andrić
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 30x40 cm
   Godina izrade: 2014.

   Maturski rad

   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Prozor seoske kuće
   Tehnika: Akril na kartonu
   Dimenzije: 70x50 cm
   Godina izrade: 2016.
   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Ostrog sa Sv. Vasilijem
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 40x50 cm
   Godina izrade: 2014.
   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Venecija
   Tehnika: Ulje na kartonu
   Dimenzije: 22x41 cm
   Godina izrade: 2013.
   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Zimski pejzaž
   Tehnika: Akril na kartonu
   Dimenzije: 34x35 cm
   Godina izrade: 2015.
   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Seoska lipa
   Tehnika: Akril na kartonu
   Dimenzije: 30x40 cm
   Godina izrade: 2015.
   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Njemački krajolik
   Tehnika: Akril na kartonu
   Dimenzije: 44x35 cm
   Godina izrade: 2016.
   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Papagaj
   Tehnika: Akril na kartonu
   Dimenzije: 28x42 cm
   Godina izrade: 2016.
   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Bunar
   Tehnika: Akril na papiru
   Dimenzije: 45x55 cm
   Godina izrade: 2015.
   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Vaza sa cvijećem
   Tehnika: Akril na kartonu
   Dimenzije: 20x24 cm
   Godina izrade: 2015.
   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Plavi cvijet
   Tehnika: Ulje na kartonu
   Dimenzije: 16x27 cm
   Godina izrade: 2013.
   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Mrtva priroda
   Tehnika: Ulje na kartonu
   Dimenzije: 20x40 cm
   Godina izrade: 2013.
   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Seoski poslovi
   Tehnika: Akril na kartonu
   Dimenzije: 32x28 cm
   Godina izrade: 2016.
   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Kaljenje željeza
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 24x30 cm
   Godina izrade: 2014.
   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Violinista
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 24x30 cm
   Godina izrade: 2014.
   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Kockari
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 30x25 cm
   Godina izrade: 2014.
   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: Prijatelji u kafani Elysium
   Tehnika: Ulje na platnu
   Dimenzije: 40x30 cm
   Godina izrade: 2014.
   Datum postavljanja: 21.11.2019.
  • Naziv: "Koloristička perspektiva"
   Tehnika: Ulje na papiru
   Dimenzije: 150x200 cm
   Godina izrade: 2018.
   Datum postavljanja: 04.9.2019.
  • Naziv: "Redukcija prostora"
   Tehnika: Ulje na papiru
   Dimenzije: 150x200 cm
   Godina izrade: 2018.
   Datum postavljanja: 04.9.2019.
  • Naziv: "Portret dječaka"
   Tehnika: Akvarel
   Dimenzije: 30x40 cm
   Godina izrade: 2016.
   Datum postavljanja: 04.9.2019.
  • Naziv: "Portret čovjeka sa plavim šeširom"
   Tehnika: Akvarel
   Dimenzije: 30x40 cm
   Godina izrade: 2016.
   Datum postavljanja: 04.9.2019.
  • Naziv: "Portret dječaka sa šeširom"
   Tehnika: Akvarel
   Dimenzije: 30x40 cm
   Godina izrade: 2016.
   Datum postavljanja: 04.9.2019.
  • Naziv: "Čovjek na klupi"
   Tehnika: Akvarel
   Dimenzije: 15x25 cm
   Godina izrade: 2016.
   Datum postavljanja: 04.9.2019.
  • Naziv: "Bez naziva"
   Tehnika: Kolaž
   Dimenzije: 50x70 cm
   Godina izrade: 2015.
   Datum postavljanja: 04.9.2019.
  • Naziv: Renoar / reprodukcija
   Tehnika: Pastel
   Dimenzije: 21x30 cm
   Godina izrade: 2015.
   Datum postavljanja: 04.9.2019.
  • Naziv: Fillipino Lippi / reprodukcija
   Tehnika: Buon fresco
   Dimenzije: 25x30 cm
   Godina izrade: 2016.
   Datum postavljanja: 04.9.2019.
  • Naziv: "Nedim"
   Tehnika: Olovka
   Dimenzije: 50x70 cm
   Godina izrade: 2015.
   Datum postavljanja: 04.9.2019.
  • Naziv: "Studija modela"
   Tehnika: Olovka, ugljen
   Dimenzije: 70x100 cm
   Godina izrade: 2015.
   Datum postavljanja: 04.9.2019.
  • Naziv: "Mrtva priroda II"
   Tehnika: Olovke u boji
   Dimenzije: 70x100 cm
   Godina izrade: 2015.
   Datum postavljanja: 04.9.2019.
  • Naziv: "Mrtva priroda I"
   Tehnika: Olovka
   Dimenzije: 70x100 cm
   Godina izrade: 2015.
   Datum postavljanja: 04.9.2019.
  • Naziv: "Studija statue II"
   Tehnika: Olovka
   Dimenzije: 70x100 cm
   Godina izrade: 2015.
   Datum postavljanja: 04.9.2019.
  • Naziv: "Studija statue I"
   Tehnika: Olovka
   Dimenzije: 70x100 cm
   Godina izrade: 2015.
   Datum postavljanja: 04.9.2019.
  • Naziv: "Figura koja sjedi III"
   Tehnika: Ugljen
   Dimenzije: 150x200 cm
   Godina izrade: 2016.
   Datum postavljanja: 04.9.2019.
  • Naziv: "Figura koja sjedi II"
   Tehnika: Kombinovana tehnika
   Dimenzije: 150x200 cm
   Godina izrade: 2016.
   Datum postavljanja: 04.9.2019.
  • Naziv: "Figura koja sjedi I"
   Tehnika: Kombinovana tehnika
   Dimenzije: 150x200 cm
   Godina izrade: 2016.
   Datum postavljanja: 04.9.2019.
  • Naziv: "Figura u prostoru II"
   Tehnika: Olovka i tuš
   Dimenzije: 150x200 cm
   Godina izrade: 2016.
   Datum postavljanja: 04.9.2019.
  • Naziv: "Monohromna studija"
   Tehnika: Akril na kartonu
   Dimenzije: 50x70 cm
   Godina izrade: 2017.
   Datum postavljanja: 04.9.2019.
  • Naziv: "Figura u prostoru"
   Tehnika: Ulje na kartonu
   Dimenzije: 70x100 cm
   Godina izrade: 2017.
   Datum postavljanja: 04.9.2019.
  • Naziv: "Studija dva modela"
   Tehnika: Ulje na kartonu
   Dimenzije: 70x100 cm
   Godina izrade: 2017.
   Datum postavljanja: 04.9.2019.
  • Naziv: "Dijalog sa tišinom"
   Tehnika: Serigrafija
   Dimenzije: 70x50 cm
   Godina izrade: 2019.
   Datum postavljanja: 04.9.2019.
  • Naziv: "U uglu tišine"
   Tehnika: Serigrafija
   Dimenzije: 100x70 cm
   Godina izrade: 2018.
   Datum postavljanja: 04.9.2019.
  • Naziv: "Grad noću"
   Tehnika: Linorez
   Dimenzije: 19x27 cm
   Godina izrade: 2017.
   Datum postavljanja: 04.9.2019.
  • Naziv: "Nevolje"
   Tehnika: Kombinovana tehnika
   Godina izrade: 2018.
   Datum postavljanja: 04.9.2019.
  • Naziv: "Samoća"
   Tehnika: Vernis - mou
   Dimenzije: 12,5 x 16,5 cm
   Godina izrade: 2018.
   Datum postavljanja: 04.9.2019.
  • Naziv: "U kafani"
   Tehnika: Kombinovana tehnika
   Dimenzije: 12,5 x 16,5 cm
   Godina izrade: 2018.
   Datum postavljanja: 04.9.2019.
  • Naziv: "Nostalgija"
   Tehnika: Akvatinta, bakropis
   Dimenzije: 12,5 x 16,5 cm
   Godina izrade: 2018.
   Datum postavljanja: 04.9.2019.
  • Naziv: "Čovjek koji nazdravlja"
   Tehnika: Suha igla
   Dimenzije: 12,5 x 16,5 cm
   Godina izrade: 2017.
   Datum postavljanja: 03.9.2019.
  • Naziv: "Frulaš"
   Tehnika: Bakropis
   Dimenzije: 12,5 x 16,5 cm
   Godina izrade: 2017.
   Datum postavljanja: 03.9.2019.
  • Naziv: "Čovjek sa lulom"
   Tehnika: Akvatinta
   Dimenzije: 12,5 x 16,5 cm
   Godina izrade: 2017.
   Datum postavljanja: 03.9.2019.
  • Naziv: "Vaza sa kalama"
   Tehnika: Akvatinta
   Dimenzije: 12,5 x 16,5 cm
   Godina izrade: 2017.
   Datum postavljanja: 03.9.2019.
  • Naziv: "Gradska ulica"
   Tehnika: Linorez
   Dimenzije: 27x19 cm
   Godina izrade: 2017.
   Datum postavljanja: 03.9.2019.
  • Naziv: "Primorje u sumrak"
   Tehnika: Linorez
   Dimenzije: 19x27 cm
   Godina izrade: 2017.
   Datum postavljanja: 03.9.2019.
  • Naziv: "Grad I"
   Tehnika: Linorez
   Dimenzije: 27x19 cm
   Godina izrade: 2017.
   Datum postavljanja: 03.9.2019.
  • Naziv: "Jutro"
   Tehnika: Linorez
   Dimenzije: 19x27 cm
   Godina izrade: 2016.
   Datum postavljanja: 03.9.2019.
  • Naziv: "Kale"
   Tehnika: Linorez
   Dimenzije: 19x27 cm
   Godina izrade: 2016.
   Datum postavljanja: 03.9.2019.
  • Naziv: "Violinista"
   Tehnika: Linorez
   Dimenzije: 19x27 cm
   Godina izrade: 2016.
   Datum postavljanja: 03.9.2019.
  • Naziv: "Portret"
   Tehnika: Linorez
   Dimenzije: 19x27 cm
   Godina izrade: 2016.
   Datum postavljanja: 03.9.2019.
  • Naziv: "Portret nepoznatog čovjeka"
   Tehnika: Ugljen
   Dimenzije: 30x40 cm
   Godina izrade: 2014.
   Datum postavljanja: 03.9.2019.
  • Naziv: "Portret III"
   Tehnika: Olovka
   Dimenzije: 30x40 cm
   Godina izrade: 2015.
   Datum postavljanja: 03.9.2019.
  • Naziv: "Portret T. Zdravkovića"
   Tehnika: Ugljen
   Dimenzije: 30x40 cm
   Godina izrade: 2015.
   Datum postavljanja: 03.9.2019.
  • Naziv: "Na Drini ćuprija"
   Tehnika: Ugljen
   Dimenzije: 30x40 cm
   Godina izrade: 2015.
   Datum postavljanja: 03.9.2019.
  • Naziv: "Portret S. Bojković"
   Tehnika: Ugljen
   Dimenzije: 30x40 cm
   Godina izrade: 2015.
   Datum postavljanja: 03.9.2019.
  • Naziv: "Portret M. Manojlovića"
   Tehnika: Ugljen
   Dimenzije: 30x40 cm
   Godina izrade: 2015.
   Datum postavljanja: 03.9.2019.
  • Naziv: "Patrijarh Pavle"
   Tehnika: Ugljen
   Dimenzije: 50x70 cm
   Godina izrade: 2015.
   Datum postavljanja: 03.9.2019.
  • Naziv: "Portret II"
   Tehnika: Ugljen
   Dimenzije: 30x40 cm
   Godina izrade: 2014.
   Datum postavljanja: 03.9.2019.
  • Naziv: "Portret starice"
   Tehnika: Olovka
   Dimenzije: 30x40 cm
   Godina izrade: 2016.
   Datum postavljanja: 03.9.2019.
  • Naziv: "Brige II"
   Tehnika: Olovka
   Dimenzije: 30x40 cm
   Godina izrade: 2016.
   Datum postavljanja: 03.9.2019.
  • Naziv: "Brige I"
   Tehnika: Olovka
   Dimenzije: 30x40 cm
   Godina izrade: 2016.
   Datum postavljanja: 03.9.2019.
  • Naziv: "Portret dječaka"
   Tehnika: Olovka
   Dimenzije: 35x45 cm
   Godina izrade: 2018.
   Datum postavljanja: 03.9.2019.
  • Naziv: "Portret djevojčice"
   Tehnika: Olovka
   Dimenzije: 35x45 cm
   Godina izrade: 2018.
   Datum postavljanja: 03.9.2019.
  • Naziv: "Portreti"
   Tehnika: Olovka
   Dimenzije: 70x40 cm
   Godina izrade: 2018.
   Datum postavljanja: 03.9.2019.
  • Naziv: "Portret I"
   Tehnika: Olovka
   Dimenzije: 30x40 cm
   Godina izrade: 2017.
   Datum postavljanja: 03.9.2019.
  • Naziv: "Autoportret"
   Tehnika: Olovka
   Dimenzije: 30x40 cm
   Godina izrade: 2016.
   Datum postavljanja: 03.9.2019.
  • Naziv: "Sigurna ruka"
   Tehnika: Olovka
   Dimenzije: 30x40 cm
   Godina izrade: 2016.
   Datum postavljanja: 03.9.2019.
  • Naziv: "Novi život"
   Tehnika: Olovka
   Dimenzije: 30x40 cm
   Godina izrade: 2015.
   Datum postavljanja: 03.9.2019.
  • Naziv: "Cipele"
   Tehnika: Olovka
   Dimenzije: 40x30 cm
   Godina izrade: 2015.
   Datum postavljanja: 03.9.2019.
  • Naziv: "Tradicionalni opanci"
   Tehnika: Olovka
   Dimenzije: 30x40 cm
   Godina izrade: 2015.
   Datum postavljanja: 03.9.2019.
  • Naziv: "Mrtva priroda II"
   Tehnika: Olovka
   Dimenzije: 40x30 cm
   Godina izrade: 2015.
   Datum postavljanja: 03.9.2019.
  • Naziv: "Fenjer"
   Tehnika: Olovka
   Dimenzije: 30x40 cm
   Godina izrade: 2015.
   Datum postavljanja: 03.9.2019.
  • Naziv: "Mrtva priroda"
   Tehnika: Olovka
   Dimenzije: 30x40 cm
   Godina izrade: 2015.
   Datum postavljanja: 03.9.2019.
  • Naziv: "Sova"
   Tehnika: Olovka
   Dimenzije: 30x40 cm
   Godina izrade: 2014.
   Datum postavljanja: 03.9.2019.
 • Biografija:
  Rođena 07.08.1996. u Sokocu. Završila Gimnaziju u SŠC „Vasilije Ostroški“ u Sokocu 2015. godine.

  U mjesecu julu, godine 2019. diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, Nastavnički odsjek, pod mentorstvom doc. dr Ive Simčić i prof. dr Dubravke Pozderac-Lejlić, na temu „Tišina kao saveznik na putu samospoznaje“. U decembru iste godine nagrađena priznanjem "Zlatna značka" Univerziteta u Sarajevu.

  U mjesecu julu, godine 2021. magistrirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, na temu "Figure na pozornici apsurda" i time stekla zvanje Magistar likovne umjetnosti - edukacija likovne umjetnosti. • Podaci za kontakt:
  Telefon: +387 66 275 751
  E-mail: dobrilovic.ana@gmail.com
Pridružite se našoj stranici na -u!
© 2024 - Portal savremenih slikara - Kontakt: slikari.rs@gmail.com
Partner: www.kunstmaler.online